Innenriks

Forslaget om å forby konverteringsterapi møter motstand hos Advokatforeningen

Advokatforeningen mener regjeringens forslag om å forby konverterings terapi som søkes av myndige ikke bør kriminaliseres.

«Det er Advokatforeningens oppfatning at konverteringsterapi som søkes av en myndig person ikke bør kriminaliseres, og at en eventuell kriminalisering vil støte an mot våre menneskerettslige forpliktelser», skriver Advokatforeningen i sitt høringssvar om regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi, gjengitt av Vårt Land.

Dagen før høringsfristen til forslaget gikk ut kom Advokatforeningen med flere aspekt de mener er problematiske i lovforslaget om å forby konverterings terapi i Norge.

Advokatforeningen mener blant annet at lovforslaget diskriminerer gruppen mennesker det er ment å ivareta, ved at homofil og transseksuell orientering fører til at man blir fratatt selvbestemmelsesrett, ved at de ikke kan søke den hjelpen de ønsker.

– Det er i strid med selvbestemmelsesretten, hvilket er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. Forslaget vil ha som konsekvens at begrensningen av selvbestemmelsesretten, paradoksalt nok, vil ramme først og fremst de personer som forslaget er ment å beskytte, sier advokat Nicolai V. Skjerdal til avisa, på vegne av Advokatforeningen.

Foreningen skriver samtidig i høringssvaret at de slutter seg til et forbud mot konverteringsterapi som skjer enten uten tilstrekkelig samtykke fra en myndig person, eller overfor barn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: