Innenriks

Utvalgsleder om bønders inntekter: – Du kan ikke vedta hva de skal tjene

Grytten-utvalget, som har fått i oppdrag å utrede bøndenes inntekt, har lagt fram sin rapport. De foreslår endringer i sektorregnskapet for landbruket.

Mandag la Grytten-utvalget for måling av inntekt i jordbruket fram resultatet av arbeidet de har gjort det siste året.

Utvalget, som er ledet av Ola Grytten, foreslår blant annet endringer i den såkalte totalkalkylen, som er et sektorregnskap for jordbruket.

Utvalget presenterer også nye beregninger av bøndenes inntekter.

Fem konklusjoner

Avisen Nationen oppsummerer konklusjonene fra rapporten i disse punktene:

  • Utvalget vil modifisere totalkalkylen som Budsjettnemnda for landbruket legger fram årlig, så den blir mer i tråd med standard regnskapsoppsett.
  • De vil bruke resultat før skatt som det relevante resultatmålet og ikke skille mellom resultatets vederlag til arbeid og egenkapital.
  • Bruke gårdsregnskap (skattedata) for å gi uttrykk for variasjon i utnytting av inntektsmulighetene i næringa.
  • «Hybridmodellen» som kombinerer den modifiserte Totalkalkylen med skattedata som grunnlag for nivåsammenligning.

Grytten: Bønder er ikke lønnstakere

I Hurdalsplattformen har regjeringen vedtatt at bønder skal ha samme inntketsmuligher som andre grupper. På pressekonferansen understreket utvalgsleder Grytten at de mener bønders inntekt ikke kan sammenlignes direkte med lønnstakeres inntekt.

– En bonde er ikke en lønnstaker, men en som driver selvstendig næringsdrivende. Da må vi se på det ut fra prinsippene som gjelder for andre næringsdrivende, sa han på pressekonferansen.

– Næringsdrivende opererer i et marked, og du kan ikke vedta hva de skal tjene. Mens en lønnstaker får sin lønn, sa han videre.

I det siste har landbruket vært rammet av en kraftig kostnadsvekst, og i pressekonferansen understreket Grytten at utvalget har drøftet inntektsmål prinsipielt uavhengig av gode og dårlige tider.

Bondelaget er skuffet

Norges Bondelag mener den nye rapporten om bøndenes inntekt ikke svarer godt nok på hvordan inntektene i landbruket bør beregnes.

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Norges Bondelags leder Bjørn Gimming i en pressemelding.

Han mener at høringsrunden nå blir viktig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen