Innenriks

Togtrafikken stengt mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn

Togtrafikken på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn er stengt som følge av en hendelse ved sporet. Svært mange toglinjer rammes.

Flytoget, regiontoget mellom Oslo og Trondheim og en rekke region- og lokaltog er rammet av stansen.

Bane Nor meldte om hendelsen klokka 13.24 og opplyser at det kan ta tid før trafikken gjenopptas.