Innenriks

Bekymret for elevers velvære som følge av lærerstreiken

Utdanningsleder ved streikeutsatt skole frykter mange elever vil slite både sosialt og faglig fremover.

På tirsdag ble Norgeshistoriens lengste lærerstreik avsluttet, etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

På Askim videregående skole i Østfold ble samtlige 1.100 elever berørt av streiken, forteller utdanningsleder Else Haug. Hun har ansvar for blant annet oppfølging av elevenes psykososiale miljø, og er bekymret for hva slags langtidseffekt streiken vil ha for barna. Hun har allerede begynt å se enkelte faretegn.

– Vi vet at det har gjort noe med den sosiale delen. Det å få et klassemiljø, en tilhørighet og å føle seg trygg er noe som er kjempeviktig for elevene, særlig de nye. Jeg tror det er noen som vil slite med å finne seg til rette som følge av streiken, forteller hun.

Nesten rett fra sommerferien til høstferie

Det har også påvirket elevene rent faglig. Elevene på Askim VGS hadde knapt kommet tilbake til skolebenken etter sommerferie, da 62 lærere ble tatt ut i streik den 6. september. Uka etter økte tallet til 66.

Som følge av streiken har mange elever derfor mistet svært mange årstimer i enkelte fag og ikke kommet ordentlig i gang med undervisningen ennå. Og neste uke er det høstferie. Særlig én gruppe peker seg ut.

– Det er veldig ille for de elevene som er på yrkesfag, som ikke har fått prøve noe i praksis eller hatt programfag i det hele tatt. De har enda mer å ta igjen, sier Haug.

– Rammer ulikt

På toppen av dette har elevene et par år med koronarestriksjoner og alternative undervisningsopplegg bak seg. Det kan bli utslagsgivende for karakternivået til særlig dem som nå går siste året på videregående, tror Haug.

Mange av dem har planer om å søke på høyere utdanning. Da stiller de på lik linje med alle andre elever i Norge – også dem som ikke ble berørt av lærerstreiken.

– Streiken har rammet så ulikt. Det har vært mange lærere borte her, men ikke på andre skoler. Det bekymrer mange av avgangselevene våre, som har gått glipp av mye undervisning, forteller Haug.

På onsdag slo utdanningsminister Tonje Brenna fast at lærerstreiken ikke får noen konsekvenser for årets eksamen.

Askim videregående skole har rundt 1.100 elever. Enkelte klasser hadde bare tre timer med undervisning i uka under lærerstreiken.

Manglet voksne rollemodeller

Haug understreker at hun har full forståelse for streiken og lærernes krav. Heller ikke lærerne har det helt rosenrødt om dagen, poengterer hun.

– Å komme tilbake til jobb etter at resultatet ble som det ble, er tungt for mange. Men de gjør jobben sin og klarer fortsatt å være engasjerte lærere i klasserommet, sier utdanningslederen.

Haug var en av dem som fortsatt jobbet mens lærerne var i streik.

– Vi har vært mange andre på skolen som har gjort så godt vi har kunnet, men vi har kjent på at vi var få voksne, forteller hun.

Det har gitt utslag i skolemiljøet, særlig når det kommer til ro og orden. Haug forteller at flere av de nye elevene som har kommet rett fra ungdomsskolen ikke har vent seg til de litt mer modne holdningene på videregående ennå. Fordi det har vært få voksne til stede, har grenser blitt testet. Og krysset.

– Det har vi merket en forskjell på i år. Det har blitt litt mer uro enn vi pleier å ha det, forteller Haug.

Hadde kun tre timer med undervisning i uka

Lærere på idrettsfaglinja var blant dem som ble tatt ut i streik på Askim VGS. Ingen elever på skolen hadde dermed idrettsfag mens streiken pågikk. Ifølge Haug hadde enkelte elever kun ett fag med undervisning igjen. Dermed hadde de bare tre timer med undervisning i uka som følge av lærerstreiken.

– Oppgaven vår nå er å få gitt elevene den opplæringen de trenger, så de kan komme til våren med så mye kunnskap og kompetanse som mulig for å komme seg videre.

– Er du bekymret for at et høyere antall elever enn vanlig ikke vil klare det i år?

– Ja, men jeg håper inderlig ikke det blir sånn. Dette er noe vi tenker på og jobber for å unngå, svarer utdanningslederen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Lærerstreiken

  • Streiken startet den 8. juni, da Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund tok ut noen medlemmer. Utdanningsforbundet fulgte kort tid etter.
  • Lærerne streiket fordi de ikke var fornøyde med tilbudet i lønnsmeklingen før sommeren. Arbeidsgiversiden KS uttalte at de hadde strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillot.
  • Streiken kom i gang for alvor rundt skolestart i august. Fra mandag 3. oktober var det planlagt at rundt 8.550 av Utdanningsforbundets medlemmer ville være i streik.
  • Streiken ble stanset 27. september, da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Kilde: NTB

---