Innenriks

Arbeidsledigheten faller til 3,1 prosent

Arbeidsledigheten i Norge falt til 3,1 prosent i juli, ned 0,1 prosentpoeng fra april. I juli var det 91.000 arbeidsledige her i landet.

Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) torsdag.

AKU-tallene viser at det var 3 000 færre arbeidsledige i juli, som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,1 prosent. Andelen sysselsatte faller 0,4 prosentpoeng til 70,2 prosent.

Fra juli 2021 til juli 2022 har arbeidsledighetsprosenten falt med 1,4 prosentpoeng.

Fra april til juli var det 12 000 færre personer i arbeidsstyrken. Dette tilsvarer en nedgang på 0,5 prosentpoeng når arbeidsstyrken måles i prosent av befolkningen.

Begge endringene er innenfor feilmarginen i AKU.

– Det at vi nå ser en liten nedgang i arbeidsstyrken, og at ledighetsprosenten har flatet ut, kan tyde på at den høye aktiviteten vi har sett den siste tiden har dempet seg noe, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen