Innenriks

Mann dømt til helsevern etter drap utført i psykose

En 40 år gammel mann er for andre gang dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på 54 år gamle Geir Kirkerud i Sarpsborg i 2020.

Den 40 år gamle mannen anket dommen fra Søndre Østfold tingrett, som kjente mannen psykotisk da han drepte vennen Kirkerud. Borgarting lagmannsrett kom imidlertid til samme resultat da det ble avsagt ny dom i saken fredag i forrige uke.

Sakkyndige som har kartlagt den tiltalte har konkludert med at han har en psykoselidelse. Lagmannsretten skriver at det er «liten tvil om at den tiltalte ikke var tilregnelig».

Kan ikke straffes

– Han kan derfor ikke straffes for handlingen, skriver lagdommer Halvor Aas og slår fast at 40-åringen skal overføres til tvungent psykisk helsevern.

Han viser til at den tiltalte har betydelig voldsrisiko dersom han går ubehandlet eller inntar sentralstimulerende midler.

– Sammenholdt med hans voldshistorikk slik den fremkommer av det siterte fra tilleggsrapporten, som også er i samsvar med bevisførselen for lagmannsretten, er risikoen for nye alvorlige voldshandlinger høy, står det i dommen.

Flere dager

Det gikk flere dager før barna til Geir Kirkerud fant ham drept inne i leiligheten sin i Maries gate i Sarpsborg den 23. september i 2020. Funnet av den dødes pulsklokke viste at han var død sju dager tidligere og han var påført 38 stikk- og skjæreskader i hodet og overkroppen på den døde.

Det var ingen tegn til innbrudd i den låste leiligheten og den tiltalte var den eneste kjente som hadde nøkkel. Data fra telefonen hans viser at 40-åringen var i leiligheten på drapstidspunktet.

Den tiltalte avviser at det er var han som drepte Kirkerud, og har fastholdt at noen annen måtte ha gjort det. Selv hevder 40-åringen at han befant seg på utsiden av leiligheten og at han derfor også slo inn på det trådløse nettverket hos Kirkerud på drapstidspunktet. Etter drapet reiste 40-åringen hjem til moren og stefaren, som oppfattet ham som psykotisk og ringte til nødetatene for assistanse. Han ble tvangsinnlagt på Kalnes sykehus samme ettermiddag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: