Innenriks

Svensk forskning: Antibiotika til små barn kan øke risikoen for astma

Forskerne fant en sammenheng mellom antibiotikabehandling og pipende eller hvesende pust hos noen av barna i studien.

Over tusen barn rundt ett og et halvt år gamle var med i den svenske undersøkelsen, som er omtalt av Forskning.no.

I studien ble foreldrene bedt om å svare på flere spørsmål om antibiotikabehandling og om symptomer på astma og allergi hos barnet. I tillegg ble de spurt om kosthold og hva slags miljø barnet vokste opp i.

De svenske forskerne ved Umeå universitet mener de på denne måten har kunnet skille ut andre faktorer som påvirket risikoen for astma og allergiske reaksjoner hos barnet.

Fant tydelig sammenheng

Forskerne skal ha funnet en sammenheng mellom antibiotikabehandling og pipende eller hvesende pust hos barn, som kan være symptomer på astma.

Ifølge forskning.no mener forskerne at de har klart å kontrollere for om årsakssammenhengen kunne være omvendt: At barna først hadde astmasymptomer – og så fikk antibiotika mot dette.

De konkluderte med at det er behandlingen i seg selv som er årsak til symptomene med pusten hos barna – ikke tidligere luftveisinfeksjoner som barnet hadde hatt.

– Disse resultatene understreker hvor viktig det er at antibiotika bare skrives ut når det er indikasjoner på en alvorlig bakteriell infeksjon, sier professor Christina West ved Umeå universitet til nettstedet forskning. se.

– I slike tilfeller kan antibiotika redde liv.

– Men antibiotika bør ikke gis som en generell gardering, legger hun til.


Metodiske svakheter

Håvard Ove Skjerven er overlege ved Barnemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

– Det største problemet er at dette er barn som er så små som ett og et halvt år, sier han til forskning.no.

– Når man stiller en astmadiagnose hos så små barn, er det utelukkende basert på symptomer. Man har ikke noen objektive mål på om disse barna har astma.

Han mener det er helt umulig å kontrollere for om bruken av antibiotika kom før symptomene, slik de svenske forskerne hevder at de har kunnet gjøre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen