Innenriks

Folk strømmet til Stortinget for strømdemonstrasjon

Mens politikerne på Stortinget meislet ut planen for å motvirke energikrisen og høye strømpriser, samlet folk seg utenfor til strøm-protest.

– Ta kontroll over vannkraften, var deres klare beskjed.

Industriaksjonen.no var arrangør, og markeringen inneholdt blant annet en overrekkelse av krav til partiledere og energi- og miljøkomiteen fra Alternativ Energikommisjon, som ledes av tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

De inneholdt følgende krav:

* Fyll opp vannmagasinene og stans strømeksporten når fyllingsgraden faller under det normale for årstiden.

* To-prissystem på strøm: Makspris for husstander, industri og landbruk, og høy kostnad for unødig overforbruk og støtte til tiltak som sparer strøm.

* Nye forhandlinger om kablene til Tyskland og Storbritannia.

* Ja til egen politisk styring og nei til tvang fra EU og Acer.

– Over tid har ulike regjeringer overlatt styring av kraften til det frie markedet. Strøm har blitt til en vare. Taperne er husholdningene, næringsliv og grunnlaget for ny industriutvikling i Norge, sto det i oppropet for markeringen.

Under strømmøtet la opposisjonen på Stortinget fram til sammen 94 forslag som de mener vil bidra til å løse strømkrisen. Regjeringen skal legge fram sitt forslag om strømstøtte til bedrifter og økt støtte til husholdningene for Stortinget 30. september.

Nyeste fra Dagsavisen.no: