Innenriks

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idretten og frivilligheten

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022 til desember 2022.

Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger, skriver regjeringen i en pressemelding til NTB.

– Denne økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime.

Tidligere fredag kom også regjeringen med en oppfordring til energiselskapene om å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.

Opposisjonen kritiserer lengden på ordningen

Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson for Høyre er glad for at regjeringen endelig har lyttet til idretten, frivilligheten og opposisjonen, men mener mer må til.

– Det kan likevel virke som om regjeringen kanskje ikke har oppfattet alvoret i situasjonen. Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår. Trettebergstuen uttaler selv at vinteren kommer til å bli tøff. Det gjelder også for idrettslagene og organisasjonene. Regjeringen bør gå tilbake til tegnebrettet og sørge for en ordning som kan gi idrettslagene og organisasjonene den forutsigbarheten som de trenger og fortjener, skriver Kristensen i en epost til NTB.

– Må gjøre det vi kan

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge mener det er bra støtteordningen for frivilligheten fortsetter å følge samme nivå som den for husholdningene.

– De høye strømprisene er veldig krevende for mange frivillige organisasjoner. Vi må gjøre det vi kan for at strømutgiftene ikke tvinger organisasjonene til å avlyse aktiviteter eller at det blir dyrere å delta, sier han til NTB.

Nyeste fra Dagsavisen.no: