Innenriks

Rødt vil hastebehandle strømtiltak – SV tviler på om det er rett vei å gå

Rødt ber partiene på Stortinget samle seg for å kunne hastebehandle forslag om strømtiltak neste mandag. Men fra SV får de liten støtte.

På et ekstraordinært møte neste mandag skal Stortinget diskutere kraftsituasjonen og de skyhøye strømprisene.

Flere partier har varslet at de vil komme med forslag, men det er ikke lagt opp til en egen debatt om disse.

Vil ha samarbeid i forkant

Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter at lite vil komme ut av det mye omtalte hastemøtet og ber derfor de andre partiene samle seg i forkant slik at det blir mulig å vedta noe på møtet.

– Regjering og storting må samarbeide til det beste for folk og næringsliv. Da må vi rigge stortingsmøtet slik at vi får en reell behandling av forslag, sier han til VG.

Men SV stiller seg tvilende til om det er rett vei å gå.

Dersom forslagene blir stemt over mandag, vil de nemlig ikke gå videre til komiteene. Dermed blir det heller ikke noen videre utredning eller behandling, påpeker SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Alle forslag som kommer mandag, må sikres skikkelig behandling i Stortinget, slår Haltbrekken fast overfor NTB.

Uenige om tiltak

Samtidig er partiene til dels svært uenige om hvilken vei som er den riktige å gå. Rødt og Frp vil blant annet ha makspris på strøm, noe de andre partiene er imot.

SV ønsker på sin side økt strømstøtte og større kontroll over kraftpolitikken.

– De skyhøye strømprisene er svært alvorlige for svært mange. Vi er opptatt av å få flertall for forslag som vil avhjelpe dagens situasjon gjennom økt strømstøtte og en kraftig forsterking av enøkinnsatsen, sier Haltbrekken.

– Er det ikke mulig å få flertall for dette på mandag, må vi ha en grundigere behandling fordi vi må sørge for tiltak som gir folk trygghet for den kommende vinteren, sier han.

– Det haster

Rødt mener samtidig at det vil «være en oppvisning i politisk handlingslammelse» dersom ikke Stortinget fatter noen vedtak neste mandag.

Nestleder Sofie Marhaug, som sitter i energi- og miljøkomiteen, stiller seg undrende til SVs holdning.

– Poenget er at det haster, og da må vi hastebehandle slik Stortingets regler åpner for, sier Marhaug til NTB

Også SV ønsker fortgang i prosessen, ifølge Haltbrekken.

– Vi vil ha en rask behandling, men det viktige nå er å få gjennomslag for en forbedret strømstøtte og tiltak som gjør at vi får større kontroll over kraftpolitikken, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: