Innenriks

Ber Jonas krympe motorveibyggingen

Spar oljepenger ved å kutte i byggingen av motorveier, anbefaler Naturvernforbundet. Det samme gjør SV før regjeringens siste budsjettkonferanse om få dager.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet nylig kraftige innstramminger i neste års statsbudsjett, i et intervju med VG. Han var ikke konkret på hvor han vil kutte, men sa at oljepengebruken skal ned.

Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen, er derimot klar på hvor det bør kuttes.

– Kutt i milliardinvesteringer i motorveier er bra for miljøet og reduserer presset i økonomien, sier Gulowsen.

SV har i likhet med Naturvernforbundet, lenge vært en innbitt motstander av den storstilte motorveibyggingen, og partiet står fast på at kutt i disse planene må komme.

­– Vi vet at økonomien er overopphetet. Så når regjeringen fortsetter å bruke masse penger på gigantiske motorveier, vet vi at renta kommer til å øke, sier SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås.

For å redusere pengebruken er det viktig å kutte i investeringene til motorveier, men også at det kuttes i andre miljøskadelige bevilgninger, subsidier og skatteordninger, mener Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

SV forventer mye mer

SV har tidligere fått gjennomslag for at regjeringen skal nedskalere motorveiprosjekter, men så langt har veimyndighetene «kun foreslått noen små justeringen», konstaterer Fagerås.

Da Dagsavisen skrev om dette i mai, opplyste utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik at Statens vegvesen hadde et investeringsbudsjett på 15–16 milliarder kroner i år, og at regjeringens kutt revidert budsjett på 130 millioner kroner, ikke ville få så stor betydning.

– Jonas Gahr Støre har snakket og snakket om å kutte i store veiprosjekter for å holde renta nede, men så langt er jeg ikke så veldig imponert over Støres handlekraft.

– Regjeringen klarte ikke å nedskalere én eneste motorvei i revidert budsjett. I neste runde forventer vi mer – mye mer, varsler Fagerås.

Det SV spesielt reagerer på, er at Statens vegvesen så langt ikke har villet revurdere motorveiplaner som partiet mener vil øke biltrafikken inn til byene.

– Nå krever vi at regjeringen i budsjettinnspurten må forholde seg til vedtatte miljømål om at trafikkveksten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, sier Fagerås.

– Da kan vi ikke frede de dyreste veiprosjektene, og vi kan i alle fall ikke fortsette med motorveiplaner som vil torpedere lokale miljømål, understreker hun.

Her vil SV krympe veiplaner

Her er ti eksempler på veiprosjekter som Fagerås mener undergraver nullvekstmålet om at veksten i personbiltrafikken i de større byområdene må tas av kollektivtrafikken, med gåing eller sykling:

 • E16 Kongsvinger til E6.
 • E18 Grimstad – Arendal.
 • E18/E39 Ytre ringvei Kristiansand.
 • E39 Ålgård – Hove.
 • E39 Smiene – Harestad.
 • Hordfast.
 • E16/E39 Ringvei øst.
 • E6 Korporalsbrua – Gyllans – Kvål.
 • Rv. 4 Oslo – Gjøvik.

Også Naturvernforbundet mener at planene for alle disse ti strekningene må endres.

– Vi krever at regjeringen i budsjettinnspurten må forholde seg til vedtatte miljømål om at trafikkveksten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, sier Mona Fagerås, SVs samferdselspolitiske talsperson.

Miljøskadelige bevilgninger

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet, mener det må kuttes i bevilgningene både Statens vegvesen og Nye veier får til bygging av motorveier, men han nøyer seg ikke med det.

– For å redusere pengebruken er det også viktig at det kuttes i andre miljøskadelige bevilgninger, subsidier og skatteordninger.

Det Gulowsen sikter til er følgende:

 • Den ekstraordinære oljeskattepakken, som Naturvernforbundet mener må avvikles helt.
 • Subsidier til miljøskadelige aktiviteter som skogsbilveibygging og skoggjødsling.
 • Bevilgninger til geologisk kartlegging for oljevirksomhet og mineralutvinning på havbunnen.

I tillegg er det mange «gratis» grep som kan tas for å bedre miljøet, påpeker Gulowsen.

– Statsbudsjettet må varsle en ny kurs, noe som blant annet betyr nei til nye oljefelt, ingen nye konsesjoner til åpne oppdrettsanlegg, stans i naturødeleggende vann- og vindkraftutbygging, forbud mot nedbygging og grøfting av myr, strengere krav til rensing av utslipp fra landbruk og kloakk, konkretisering av jordvernmålet og styrking av statsforvalterens rolle i plansaker.

Saken fortsetter under videoen

Ønsker mer til natur og miljø

Når det gjelder bevilgningene til miljøtiltak, er det ikke mye statsminister Jonas Gahr Støre kan kutte i når han og resten av regjeringen skal legge kabalen for neste år nedskalerte statsbudsjett, ifølge Gulowsen.

– Budsjettet for naturtiltak i Norge utgjør mindre enn 0,3 prosent av statsbudsjettet, påpeker han.

Gulowsen synes dette er for lite, og han mener derfor at i stedet for eventuelle kutt i bevilgningene til disse tiltakene, må settes av mer penger i kommende års statsbudsjett.

– Skogvern, naturrestaurering og naturkartlegging er eksempler på tiltak som sårt trenger mer penger, sier Gulowsen.

– Det samme gjelder en ekstraordinær innsats for å redde Oslofjorden og tiltak for å bevare villreinen.

– Videre trenger vi tidenes satsing på energieffektivisering for å redusere strømforbruket til folk og næringslivet.

– Penger til dette må komme, og det kan finansieres med kutt i miljøskadelige bevilgninger, fastslår Gulowsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen