Innenriks

Utslippet forurenser fortsatt strendene i Oslofjorden. Men de ansvarlige blir ikke straffet

– Dette er et av de største utslippene vi har hatt i Nordsjøen, og av allmenhensyn er det viktig med en strafferettslig oppfølging, mener Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet. Han er skuffet over tyske myndigheters beslutning.

Øst politidistrikt, som først etterforsket saken, henla den fordi det ble konkludert med at pelletsutslippet fra skipet Trans Carrier skjedde i tysk farvann.

Statsadvokatene i Flensburg i Tyskland, som så overtok saken, er av en annen oppfatning. De mener det ikke er bevist verken hvor eller når utslippet av pellets skjedde.

– Et av de største utslippene

Statsadvokatene i Flensburg mener dessuten at det ikke er tilstrekkelige indikasjoner på at det har skjedd noe ulovlig, selv om 13,3 tonn pellets i form av 500-600 millioner ørsmå plastperler havnet i sjøen.

Lasten skal ha vært tilstrekkelig sikret, påpekes det i et brev fra statsadvokatene i Flensburg til Bund, det tyske motstykket til Naturvernforbundet. I samme brev omtales bølgene som var foranledningen til utslippet, som en «naturlig hendelse» utenfor de ansvarliges kontroll.

Pelletsene, som skulle brukes som råstoff i framstillingen av plastprodukter, lekket ut fra en konteiner som ble ødelagt om bord i Trans Carrier. Da var det Bahamas-registrerte skipet på vei fra Rotterdam i Nederland til Tananger i Rogaland.

– Ikke tilfredsstillende i det hele tatt, er responsen fra Dorotha Seeger på konklusjonene til statsadvokatene i Flensburg.

Hun er ekspert på marin forsøpling og har håndtert saken i Tyskland for Bund, i samarbeid med Naturvernforbundet.

Også fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet, er frustrert.

– Det er problematisk at utslippet beskrives nærmest som et hendelig uhell.

– Dette er et av de største utslippene vi har hatt i Nordsjøen, og av allmennhensyn er det viktig med en strafferettslig oppfølging. Det skal ikke lønne seg å ikke sikre konteinere tilstrekkelig, understreker Schulze.

Vil be om innsyn

Etter at Naturvernforbundet, Bund og Naturvernforbundets advokat Tine Larsen har diskutert saken, er det klart at siste ord ennå ikke er sagt om utslippet.

– Vi vil nå først be om innsyn i politiets etterforskningsmateriale som ble sendt til Tyskland, for å se hva som finnes av bevis der på hvor utslippet skjedde, sier Schulze.

Øst politidistrikt har tidligere opplyst til Naturvernforbundet at etterforskningen har avklart at «utslippet fant sted i tysk farvann», og brukt det som begrunnelse for at saken ble henlagt.

«Saken er henlagt som straffesak i Norge da hendelsen har funnet sted utenfor norsk strafferettslig jurisdiksjon», skriver politiadvokat Morten Lundén i et brev sendt Kystverket og Naturvernforbundet i desember fjor.

Etter at Oslo statsadvokatembeter var blitt forelagt etterforskningsmaterialet til Øst politidistrikt, ba statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten derfor politiet om å «forberede saken for oversendelse til tysk politi for eventuell straffeforfølgning derfra».

– Finner fortsatt pellets

Da pellets fra Trans Carrier begynte å drive i land på en rekke strender på vårparten for drøyt to år siden, ble det iverksatt en omfattende innsats av både Kystverket, kommuner, miljøorganisasjoner og ikke minst frivillige for å samle opp mest mulig av de små plastperlene.

Det ble plukket opp plastpellet i stort sett hele Ytre Oslofjord både på østsiden og vestsiden av fjorden. Kommunene Hvaler, Fredrikstad, Råde og Moss ble sterkest berørt. Det ble også utført rydding i kommunene Larvik, Sandefjord, Færder, Asker, Vestby, Frogn, Horten og Tønsberg.

– Våre folk finner fortsatt pellets etter denne hendelsen, forteller Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

– I første omgang klarte man ikke å samle inn mer enn godt under halvparten av de 13,3 tonn som lekket ut. Dette viser hvor viktig det er å forebygge slike utslipp.

Konsekvensene at pelletsutslippet kan naturen komme til å slite lenge med.

– Vi anser dette som såpass alvorlig forsøpling at den kan vare i flere hundre år, ved at plasten opptas i næringskjedene, uttalte miljøkrimkoordinator Svenn Roger Gundersen i Øst politidistrikt til Dagsavisen i april 2020.

– Internasjonale avtaler

Rederiet Sea Cargo, som eier skipet Trans Carrier, varslet kort tid etter utslippet at de tok fullt ansvar for det, og at de var innstilt på å gjøre opp for seg ved å betale for oppryddingen, som det tidlig ble klart ville koste millioner av kroner.

Likevel holder Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet fast på at det er nødvendig med en straffeforfølging, og mener den bør resultere i en bot i «timillionersklassen».

Han forventer nå at norske myndigheter blir enig med tyske myndigheter om å straffeforfølge pelletsutslippet, selv om verken Øst politidistrikt eller statsadvokatene i Flensburg vil gjøre det.

– Det finnes internasjonale avtaler for å håndtere grenseoverskridende kriminalitet, påpeker Schulze, og nevner i den forbindelse også den internasjonale politiorganisasjonen Interpol.

Miljøkriminalitet er en av de mange formene for kriminalitet som Interpol med sine 195 medlemsstater jobber med, og forurensning er en av formene for miljøkriminalitet som spesifikt omtales på Interpols nettsider.

– Også i felles havområder må vi sikre at vanlige forurensningsbestemmelser blir fulgt, understreker Schulze.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: