Innenriks

Besteforeldre krever advarselsmerking av fossile produkter

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) vil merke blant annet bensinpumper og all reklame for fossile produkter med advarsler om skadevirkningene de har for helse, miljø og klima.

Denne advarselsmerkingen må deretter følges opp med et forbud mot alle former for fossil reklame, mener BKA.

– Forhåpentlig vil vi med det kunne oppnå noe av det samme som vi har oppnådd med forbudet mot tobakksreklame, sier generalsekretær Andrew Kroglund i BKA.

Forbudet mot tobakksreklame kom i 1975, og tobakksvarer er i dag merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk.

Andelen av dem mellom 16 og 74 år som røyker daglig har siden gått ned fra 41 til 8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Et egnet virkemiddel

– Advarselsmerking av bensinpumper og andre ting kan framstå som naivt, men advarselsmerking er ansett som et egnet virkemiddel av helsemyndighetene, sammen med helsekampanjer, røykeforbud og andre tiltak som vanskeliggjør røyking, påpeker Kroglund.

– Advarselsmerking og forbud mot fossil reklame er del av bevisstgjøringen vi nå må gjennom. Det er en økende erkjennelse av at det å nå 1,5 gradersmålet også er et helsemål, men vi ligger veldig dårlig an for å nå dette målet. Samtidig er fossilindustrien dyktig og kapabel og påvirker oss mye mer enn vi tror når de pusser på imaget sitt. Men fossilindustrien er ikke del av løsningen av klimakrisen. Den framstår i stedet mer og mer som hovedproblemet.

I en ny «grønnvaskingsrapport» fra BKA, som blir presentert under den pågående Arendalsuka, omtales Equinor som «flinke grønnvaskere».

Begrepet grønnvasking blir i samme rapport forklart som «målrettet aktivitet fra oljeindustrien for å framstille fossile produkter som nødvendige og endog mil­jøvennlige. Omfatter reklame for oljeselskaper der de frem­står på samme måte.»

I tillegg til å oppfordre regjeringen til å iverksette advarselsmerking og forbud mot alle former for fossil reklame, kommer BKA også med en oppfordring til svært mange andre:

«BKA fraråder sivilsamfunnsorganisasjoner, kul­turinstitusjoner og idrettsbevegelse om å ta imot sponsormidler fra Equinor og andre fossil-selskaper.»

– Del av grønnvaskingen

– Bruk av sponsormidler er del av grønnvaskingen av fossilindustrien. Den ønsker å framstå som en samfunnsstøtte ved å dele ut småpenger til blant annet idretten, for deretter å kunne bade seg i det flotte lyset fra idrettsarrangementer. Det er en hån av virkeligheten, sier Kroglund.

Han minner om at ikke minst skiidretten nå er i ferd med å få langt vanskeligere kår fordi snøen blir borte på grunn av klimaendringene.

I juni skrev Dagsavisen om Greenpeace som aksjonerte mot en reklamekampanje i regi av Equinor. Flere steder festet aksjonister fra miljøorganisasjonen klistremerker med budskapet «Ingen fossilreklame, takk! Men gjerne mer samfunnsansvar» på oljeselskapets reklameplakater. I likhet med BKA ønsker Greenpeace et forbud mot fossil reklame, inkludert reklame for flyreiser og bensinbiler.

Equinor, på sin side, ser ikke noe galt i at de reklamerer for det de driver med.

– Som andre kommersielle selskaper som opererer i markeder preget av konkurranse, er vi opptatt av kommunikasjon for å formidle hvordan vi skaper verdier og hvilken rolle vi spiller i samfunnet. Våre aktiviteter bidrar til å forsyne verden med energi som den trenger. Vi tar klima på største alvor, og er stolte av den rollen vi spiller i energiomstillingen, uttalte informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor til Dagsavisen i juni.

I samme sak avviste Rinde påstander fra Greenpeace om at selskaper innen olje, kull og gass bruker reklame og sponsoravtaler som avledning fra «de klimaødeleggende virksomhetene sine».

– Et generasjonsperspektiv

Andrew Kroglund i BKA synes det er bra at Equinor nå satser på blant annet havvind, men samlet sett gjør selskapet altfor lite for den ønskede og nødvendige energiomstillingen, mener han.

– Problemet er at Equinor i den generelle annonseringen framstår som et fornybarselskap, men det står ikke til troende, sier Kroglund.

BKA mener derfor at Equinor må forsere overgangen fra fossil til fornybar energi slik at så mye som 75 prosent av selskapets investeringer allerede i 2030 er innenfor fornybar-området.

Equinor varslet i fjor at de vil øke andelen av sine totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til mer enn 50 prosent i 2030.

– Med energikrise og rekordhøye strømpriser er vel ikke tidspunktet det beste for å kreve advarselsmerking av fossile produkter og forbud mot fossil reklame?

– Som samfunn er vi nødt til å møte alle utfordringene vi nå står foran, ikke minst i et generasjonsperspektiv. Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon er opptatt av det ansvaret vi har for våre barn og barnebarn, svarer Kroglund.

– Uansett er det ekstremt mye å hente på energiøkonomisering i Norge. Der har vi knapt begynt.

Dagsavisen har stilt Equinor spørsmål om både det at BKA omtaler selskapet som «flinke grønnvaskere», at BKA fraråder andre å ta imot sponsormidler fra Equinor, og BKAs ulike krav og forslag. Informasjonsdirektør Sissel Rinde viser til svarene hun ga Dagsavisen i juni, med en liten tilføyelse.

– Vi har ikke noe behov for å grønnvaske vår virksomhet, sier Rinde.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: