Innenriks

Hvalrossen Freya er avlivet

Hvalrossen Freya ble søndag morgen avlivet, opplyser Fiskeridirektoratet, som peker på at gjentatte farlige situasjoner den siste tiden ble en utløsende faktor.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Avlivingen ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte etter gjeldende rutiner for avlivning av sjøpattedyr, opplyser direktoratet.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Fiskeridirektoratet har flere ganger uttalt at flytting har vært vurdert som et alternativ for å få hvalrossen vekk fra folkemengdene. En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, ifølge Bakke-Jensen. Derfor ble flytte-alternativet valgt bort.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

Flytting ble for komplisert

Fiskeridirektoratet har flere ganger uttalt at flytting har vært vurdert som et alternativ for å få hvalrossen vekk fra folkemengdene.

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Flere farlige situasjoner

De siste tiden ble det rapportert om flere farlige situasjoner. Direktoratets har gjort egne observasjoner og konkluderte med at risikoen for at det skulle oppstå flere farlige situasjoner var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver direktoratet.

Mens mange har tatt til orde for at avlivning var det beste alternativet, har flere etterlyst tiltak som innebar at hvalrossen fikk leve videre. Senest fredag gikk MDG ut med krav om en løsning som innebar at Freya fikk svømme videre.

Fiskeridirektoratet legger til at de har forståelse for at beslutningen om å avlive Freya kan skape reaksjoner hos publikum.

– Men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.

Vekket stor oppsikt

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden i månedene før. Det ble anslått at hun var rundt fem år gammel, og at hun veide rundt 600 kilo.

Da hun slo seg til ro i båthavnen i Frognerkilen, tiltrakk hun seg raskt store mengder skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med hvile og at hun dermed ble stresset, ifølge ekspertene.

Hun fant også veien til aviser verden over, blant annet i Storbritannia, India, USA og Brasil.

– Hvalrossen Freya senker båter og kaprer hjerter i Norge, skrev det franske nyhetsbyrået AFP.

---

Fakta om hvalrossen Freya

  • Freya var en hvalross, som er en arktisk art av seler innenfor hvalrossfamilien. Hun ble søndag 14. august avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, opplyser direktoratet.
  • Direktoratet begrunner avgjørelsen med at de gjennom egne observasjoner har konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy. «Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger», skriver Fiskeridirektoratet.
  • Etter over 50 år med fredning er bestanden av hvalross fortsatt lav, og arten er å finne på den norske rødlisten over truede dyrearter.
  • Hvalrosser har en forventet levealder på opptil 40 år. Freya antas å ha vært rundt fem år gammel, og ifølge eksperter kom hun trolig bort fra moren sin da hun var liten.
  • Hvalrosshanner kan veie godt over 1,5 tonn, mens hunnene kan veie mer enn 850 kilo. Freya veide rundt 600 kilo.
  • Freya har tidligere blitt observert i Nederland og Storbritannia, og et kart over hennes bevegelser viser at hun tok turen fra Danmark via Sverige i mars.
  • De siste månedene ble hun observert både på øst- og vestsiden av Ytre Oslofjord.
  • Hun ble observert i Kragerø 12. april, og hun ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.
  • 17. juli ankom hun Oslo. Der skapte hun stor ståhei da hun tilbrakte flere dager i båthavnen i Frognerkilen, hvor store mengder skuelystne møtte opp både på lands og til vanns.

(Kilde: NTB, Norsk polarinstitutt, Fiskeridirektoratet)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: