Innenriks

Regjeringen har oppnevnt ekspertgruppe for å bekjempe barnefattigdom

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal undersøke hva staten kan gjøre for barn som vokser opp i fattigdom.

Utvalget skal bruke ett år på å komme fram til forslag som skal forbedre levekårene til barn som vokser opp i fattigdom.

De nyeste tallene fra SSB viser at i 2020 tilhørte 115.000 barn en husholdning med vedvarende lav inntekt.

– At så mange barn i Norge vokser opp i fattigdom, er en stor samfunnsutfordring. Den utløser store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Selv om flere regjeringer har arbeidet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, er tallet på barn i fattige familier likevel økende, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Ekspertgruppen består av åtte medlemmer og skal ledes av økonomiprofessor Mari Rege.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen