Innenriks

Dårligste salgstall for nye boliger siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har salgstallet på nye boliger vært lavere i andre kvartal. Samtidig bygges det færre nye boliger.

– Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registreringer i 2010, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene i en pressemelding.

Salget av nye boliger i andre kvartal 2022 er ned 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er salget av nye boliger i juni 2022 ned 38 prosent sammenlignet med juni 2021.

Dårligste siden finanskrisen

Det er kun under finanskrisen i 2008 og 2009 vi har målt lavere salg i andre kvartal. Hiim frykter at salget skal fortsette å holde seg lavt i 2022, og at de langsiktige konsekvensene blir alvorlige.

Ifølge Boligprodusentene er det igangsatt bygging av 31 prosent færre nye boliger i juni i år mot fjoråret.

– Vi tror selvfølgelig det henger sammen med de høye materialprisene som har påvirket markedet lenge. Det er vanskelig å regne hjem prosjekter, det blir for dyrt å sette i gang. Man prøver også å skyve på eksisterende prosjekter, sier Hiim til NRK.

Boligbehovet er oppjustert

Behovet for å bygge nye boliger er samtidig oppjustert med 3.000, til 29.384 boliger i året.

– Fremover er vi urolige for boligforsyningen, sysselsettingen og dem som trenger boliger, sier Hiim.

Nå oppfordrer han til fortgang i behandlingen av regulerings- og byggesaker.

– Oslo har tradisjonelt hatt underdekning. Det som er interessant, er at du får underdekning også rundt Oslo. Østfold, Telemark, selv i Agder. Det kan føre til prispress og et enda trangere boligmarked, sier han til kanalen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: