Innenriks

Regjeringen: Historisk lav strømproduksjon i sør – viser at tiltakene virker

Kraftprodusentene har tatt signalene og spart på vannet. Strømsituasjonen er på bedringens vei, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Tiltakene har virket, slo han fast på et møte med pressen onsdag ettermiddag.

Like i forkant hadde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut oppdaterte tall for kraftproduksjonen. De viser at i de to hardest rammede regionene – Østlandet og Sørvest-Norge – falt både produksjon og eksport i forrige uke, samtidig som vannstanden i kraftmagasinene steg.

Aasland tar det til inntekt for at regjeringens utvetydige beskjed til kraftprodusentene om å spare på vannet for å avhjelpe den dramatiske strømsituasjonen har virket.

– Situasjonen i dag er bedre enn det den var ved inngangen til sommeren, sier han og viser til at ifølge NVE er sannsynligheten for rasjonering til våren lavere enn den var i mai.

– Det er et positivt utviklingstrekk som viser at kraftprodusentene holder igjen på vannet, sier Aasland.

Historisk lav produksjon

Vannkraftproduksjonen i det sørlige Norge den siste uka har ikke vært lavere de siste sju årene, som er den perioden Aasland mener er den eneste relevante å sammenligne med.

De siste ukene har Østlandet og Sørvestlandet vært nettoimportør av kraft, viser de siste NVE-rapportene.

Rapportene viser også at fyllingsgraden i vannmagasinene for landet som helhet økte med 1,4 prosentpoeng til 67,9 prosent – 0,8 prosentpoeng lavere enn i samme uke i fjor.

Bare én gang tidligere de siste 27 årene har fyllingsgraden vært lavere på Østlandet og Sørvestlandet. Men også her har vannstanden i magasinene økt de siste ukene, selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til normalnivåene. Sørvest-Norge hadde lavest fylling med 50,4 prosent.

Tyske priser

Samtidig har strømprisen i sør lagt seg tett opp til tyske priser, som er svært høye. Det skyldes gasskrisen som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

Det er krevende, medgir Aasland.

Han venter at lavere kraftproduksjon i sør vil føre til at strømprisene øker enda mer i tida framover.

– Prisbildet henger igjen veldig sammen med hvordan gassprisene utvikler seg, sier Aasland.

Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 19 og 20 vil strømprisen der ligge på 4,096 kroner per kilowattime (kWh), ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 2,63 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir prisen 0,022 kroner, og i Nord-Norge er strømmen nesten gratis med 0,0076 kroner per kWh.

Nærmer seg normalt nivå

Selv om fyllingsgraden i magasinene i Sørøst- og Sørvest-Norge økte med 1,1 prosentpoeng forrige uke, er de fortsatt på et lavt nivå for årstiden.

Fyllingsgraden i Vest-Norge økte med 3 prosentpoeng og nærmer seg nå normalt nivå for årstiden. Ifølge NVE blir nedbøren viktig utover høsten.

– Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende, skriver NVE i rapporten.

– Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid, heter det.

Videre skriver de at dersom vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.