Innenriks

Bygger nye sykehus uten kjøkken

Når de første pasientene legges inn på Oslos to nye sykehus blir det på sykehus uten kjøkken. Nok et bevis på dårlig planlegging og lite egnede tomter, mener Senterpartiet.

Ullevål sykehus skal legges ned, og i stedet skal Oslo få to nye sykehus på Gaustad og Aker. Etter at staten i våres overkjørte bystyret og tok over hele reguleringsprosessen har ballen virkelig begynt å rulle, og i sommer har planforslagene for de to nye sykehusene vært på offentlig høring.

Der kommer det fram at begge sykehusene, både på Gaustad og Aker, i første omgang skal bygges uten kjøkken. All mat som skal serveres på de nye sykehusene skal enn så lenge lages på kjøkkenet på gamle Ullevål sykehus og transporteres fram og tilbake.

– Både Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil forsynes med mat fra dagens kjøkken på Ullevål frem til etappe 2, skriver prosjektleder ved Nye OUS, Sigrid Rannem.

Hva som vil skje med matsituasjonen etter etappe 2 og etter Ullevål sykehus er nedlagt er ikke avklart.

Risikerer forsinkelser

Fagforbundet i Oslo, som organiserer hundrevis av sykehusansatte, er blant dem som reagerer på at det ikke skal lages mat på noen av de to nye sykehusene.

– Det betyr at all mat til Rikshospitalet og Aker skal transporteres fra Ullevål, eventuelt andre lokasjoner på lastebiler ut til behandlingsstedene. Dette vil medføre kraftig økt tungtrafikk og fare for forsinkelser av matlevering, advarer fagforeningen.

Også i en felles uttalelse fra alle de ansattes organisasjoner ved OUS reagerer tillitsvalgte ved sykehuset på manglende kjøkken, og peker på det som et av mange problemer med de nye sykehusplanene.

Nye Aker sykehus skal bygges ut i etapper, og etter planen skal sykehuset tas i bruk i 2030. Men da uten kjøkken, som i beste fall vil komme i etappe 2.

Gruppeleder for Senterpartiet i Oslo bystyre og ihugga forkjemper for Ullevål sykehus, Morten Edvardsen, mener mangelen på kjøkken på de nye sykehusene illustrerer det han og Senterpartiet har ment lenge: At sykehusstrukturen i Oslo er for dårlig utredet og at tomtene det skal bygges nye sykehus på er for små og uegnet for store, nye sykehus.

– De plukker ut nøkkelfunksjoner når det viser seg at de to tomtene ikke er store nok til å romme det man skal ha på et sykehus. Man skulle tro at å lage sunn og god mat var en viktig prioritet på et sykehus, men dette viser nok en gang at tomtene er for små og ikke godt nok utredet, sier han.

Mat og helse

Edvardsen, som til daglig er helsepolitiker og nestleder i helseutvalget i Oslo kommune, mener sykehusene kan miste viktig kompetanse når de ikke lager maten sin selv.

– Jeg mener at mat er en så viktig del av folks helse og det å bli frisk at det må være lett tilgjengelig, og man må ha matkompetanse på sykehusene. Det er ikke nødvendigvis billigere og bedre å sentralisere matlagingen. Det bør finnes kjøkken på sykehusene, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen