Innenriks

Overlege siktet for feilbehandling – skal ha oversett knust hæl

En overlege ved Sørlandet sykehus er siktet for brudd på helsepersonelloven etter at politiet mottok en anmeldelse fra en pasient for feilbehandling.

Overlegen i ortopedi ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord er siktet for en feilbehandling i august 2020, ifølge NRK.

Pasienten som anmeldte overlegen, kom inn med knust hæl, noe ortopeden skal ha oversett på røntgenbildet. Røntgenlege skal ikke ha blitt tilkalt, og det ble ikke tatt CT. Da pasienten kom tilbake på akuttmottaket med sterke smerter samme kveld, var det for seint å redde foten.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) konkluderer med at forholdet utvilsomt er et «klart brudd på det som forventes/bør kreves på et norsk sykehus, uansett størrelse».

Statsforvalteren i Agder konkluderer for sin del med lovbrudd og systemsvikt ved sykehuset.

Verken ortopeden eller Sørlandet sykehus vil kommentere saken. Den utenlandske mannen ble ansatt i 2018.

Fra før er en 55 år gammel lege fra Kasakhstan tiltalt for en rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. Han jobbet som overlege i ortopedi i Flekkefjord, uten å være ortoped. Mannen er fratatt autorisasjonen som lege i Norge og er også etterlyst internasjonalt av Kripos via Interpol.

Rettssaken skulle ha startet i mai, men er utsatt fordi tiltalte ikke var blitt lovlig stevnet, ifølge Lyngdals Avis.

Også sykehuset ble anmeldt i den siste saken, men denne er henlagt fordi sykehuset allerede har vedtatt en bot på 1 million kroner for systemsvikt i forbindelse med feilbehandlinger. Henleggelsen er påklaget av pasienten.