Innenriks

Ap-ordførere krever nye strømtiltak

Ordførerne i Kristiansand og Stavanger frykter konsekvensene av de skyhøye strømprisene og krever nye tiltak fra Støre-regjeringen.

– Vi hører hvordan næringslivet lenge har slitt med denne uforutsigbarheten og de høye strømregningene, at innbyggerne gjør det samme. Da er det viktig at det kommer tiltak på plass, og det haster, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger til NRK.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland er kritisk og mener de tiltakene regjeringen har vurdert så langt – som begrensninger i krafteksporten og at kommunen blir oppfordret til å produsere mindre strøm – er fåfengt.

Situasjonen med høye svært høye strømpriser i store deler av landet har vedvart og er ventet å fortsette i lang tid framover.

– Vi ser nesten ikke andre muligheter enn at det må til en strømstøtteordning for bedrifter i denne perioden, sier han.

Det finnes ikke enkle løsninger på de høye strømprisene, ifølge statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet. Regjeringen jobber fortløpende «med situasjonen som utvikler seg i strømmarkedet» og vil «komme med nye tiltak i takt med at situasjonen utvikler seg», forsikrer han.

– Dette er en krise som rammer hele Europa, som det finnes få kjappe, enkle løsninger for. Vi ønsker å finne en situasjon der vi klarer å holde prisen på et tålelig nivå, sier Vik.