Innenriks

SV krever nye tiltak mot strømprisene

SV krever nye hastetiltak mot de høye strømprisene, men regjeringen sier nei til sin nærmeste samarbeidspartner.

– Per nå vurderer vi at det ikke er behov for flere tiltak, statssekretær Elisabeth Sæther til VG.

SV vil ha grunnleggende endringer av norsk strømpolitikk. Men nå haster det også med krisetiltak for å få bukt med strømprisgaloppen og sikre kraftforsyningen, understreker fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til avisen. Bergstø kaller situasjonen veldig alvorlig.

SV foreslår tre strakstiltak for å gjøre noe med de høye strømprisene: Regler som sikrer høyere magasinfylling, reforhandling av kabelavtalene med England og Tyskland, og forbedring av strømstøtteordningen.

SV, Rødt og Frp vil alle avbryte Stortingets sommerferie slik at det kan vedtas nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Om sommerferien blir avbrutt blir klart 8. august.

– Sannsynligheten for en strømrasjonering i vinter er lav, og vi har innført overvåking og kontroll med vannmagasinene, sier Sæther og legger til at de ikke er redd for å stramme ytterligere inn skulle det bli behov.

Nyeste fra Dagsavisen.no: