Innenriks

Miljøorganisasjoner saksøker staten i gruvestrid

Natur og Ungdom blir med på Naturvernets søksmål mot staten for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

Naturvernforbundet vedtok i juni at de ville gå til søksmål dersom også Natur og Ungdom ble med, noe de nå har sagt ja til. De to organisasjonene starter nå arbeidet med en stevning.

Organisasjonene mener at tillatelsen som ble gitt i 2015, ikke inkluderte en plan for håndtering av gruveavfallet, og at det bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet, som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen. Havforskningsinstituttet har frarådet å dumpe gruveavfall i fjorden.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall. Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen som er anslått til å pågå i 50 år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen