Innenriks

Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien

Nesten 38.600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2021. Det er 12.600 flere enn i 2020.

Oslo  20171110.
Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.
Foto: Audun Braastad / NTB

Nå er innvandringen tilbake på samme nivå som før koronapandemien, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

26.000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge for første gang i 2020. Det er det laveste antallet siden 2005. Det lave tallet skyldtes først og fremst koronasituasjonen i verden.

Tilsvarende tall for 2021 er altså 38.600. Tallene fra SSB viser at flest kom til Norge for å jobbe. 16.900 personer innvandret på grunn av arbeid.

Den nest viktigste innvandringsgrunnen var familie. 11.500 personer innvandret til Norge på grunn av familiære årsaker. I tillegg kom 4.400 mennesker hit på grunn av utdanning, mens 4.300 fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen