Innenriks

4 prosent færre barn i barnevernet

Litt over 50.000 barn mottok ytelser av barnevernet i fjor. Det er en nedgang på 4 prosent.

Antallet barn i barnevernet har gått nedover siden 2017.

– Nedgangen kan ses i sammenheng med det høye tallet på flyktninger som kom til Norge etter krisen i 2015, skriver SSB.

Men også tallet på barn uten innvandrerbakgrunn har gått ned.

50.520 barn fikk tiltak fra barnevernet i 2021, en nedgang på rundt 2.300

Nedgangen kommer på tross av at grensen for hjelp har blitt økt fra 23 til 25 år.

I tillegg til at det har kommet færre meldinger til barnevernet, har antallet meldinger som blir lagt bort, økt til 22 prosent. Dette er en økning på 2 prosentpoeng.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen