Innenriks

Tre utdanningsinstitusjoner får juss-nei

Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI får nei til å etablere masterstudier i juss fra Nokuts fagkomité.

I dag er det kun universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr master i rettsvitenskap.

– Vi er veldig skuffet og oppgitt, sier Ola Kvaløy, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS til Khrono.

UiS, UiA og BI skal nå gi sine tilsvar, før det er styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene) som skal ta endelig stilling til saken til høsten.

De tre utdanningsinstitusjonene har tidligere fremmet kritikk mot sammensetningen av Nokuts fagkomité, der halvparten representerer de gamle utdanningene.

Nokut-direktør Kristin Vinje avviser kritikken.

– Den sakkyndige komiteen er satt sammen i tråd med kriteriene i studietilsynsforskriften. Samlet har de sakkyndige kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av relevante studietilbud, og har en kompetanse som dekker bredden i utdanningene, sier hun.

(©NTB)