Innenriks

SSB: Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050

Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange kommuner i distriktene vil få færre innbyggere fram mot 2025.

Veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet. I 40 prosent av kommunene vil befolkningstallet gå ned. Her et bilde fra Vik i Sogn. Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / Scanpix

Statistisk sentralbyrås nye befolkningsframskrivninger viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050 og 6,2 millioner i 2100.

– Veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet. Viken fylke er ventet å vokse med 19 prosent fram mot 2050, mens Nordland ventes å krympe med 2 prosent, sier SSB-forsker Sturla Løkken i en pressemelding.

Befolkningen totalt er ventet å vokse med 11 prosent fram mot 2050, men det er 40 prosent av kommunene som ikke tar del i veksten, ifølge SSB. Det er i hovedsak snakk om distriktskommuner.

Sentraliseringen vil øke

– Mange av dem finner vi i Innlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, da særlig i Nordland, sier Løkken.

Det er Oslo av bykommunene som har størst framskrevet vekst til 2050 med 109.000 personer (16 prosent). Oslo er forventet å passere 800.000 innbyggere i 2045. Bergen og Stavanger er forventet å nå henholdsvis 300.000 og 150.000 innbyggere rundt 2030.

Ifølge SSB er trenden som var med å flytte ut av byene i forbindelse med pandemien, av midlertidig varighet.

– I beregningene våre er det ingenting som tyder på at sentraliseringen vil stoppe opp i kjølvannet av pandemien. Trenden med at befolkningen bor stadig mer sentralt fortsetter, sier han.

I dag bor 68 prosent av befolkningen i sentrale strøk. I 2050 vil denne andelen være 73 prosent, ifølge SSB.

Saken fortsetter under videoen

Flere gamle i distriktene

Noen distriktskommuner kan også oppleve at over en tredjedel av befolkningen er over 70 år i 2050.

I dag er andelen av befolkningen som er 70 år eller eldre nå 9 prosent i Oslo, mens den for de minst sentrale kommunene i landet er 19 prosent.

I 2050 ventes det at disse andelene blir henholdsvis 16 prosent for Oslo og 26 prosent for de minst sentrale kommunene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen