Innenriks

Terrortrusselnivået senkes, men er fortsatt høyt – kan bli mye politi i gatene

PST senker trusselnivået til nest øverste nivå. Situasjonen fremstår nå mindre uavklart, men det kan bli mye væpnet politi i gatene framover.

Det sa Roger Berg, fungerende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, på en pressekonferanse onsdag, fire dager etter masseskytingen i Oslo sentrum som tok livet av to menn og skadet mange.

Trusselnivået ble hevet til øverste nivå (nivå 5) etter angrepet. Det var på nivå tre før helga. Nå senkes det til nivå fire, som betyr at det er høy fare for angrep. Det er det høyeste nivået i en normalsituasjon.

– Dette betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge, sier Berg.

– Endringen skyldes to aspekter. Det ene er potensielle andre følgeangrep knyttet til angrepet i Oslo. Det andre er potensielle inspirasjonseffekter som angrepet kan ha på andre trusselaktører, sier han.

PST vet mer om siktede nå

Et helt sentralt spor i etterforskningen av masseskytingen er om siktede Zaniar Matapour (43) handlet alene. Han har ikke latt seg avhøre.

– PST har nå mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen fremstår mindre uavklart. Vi har også mer informasjon om hans aktivitet i forkant av angrepet. Dette gjør at vi samlet vurderer trusselen som høy, sier Berg.

Han sier at PST har fått et stort antall tips i etterkant av angrepet. Politiet og PST jobber målrettet med å avklare om gjerningsmannen hadde medvirkere eller ikke, sier Berg.

Mener flere var involvert

– Jeg kan naturlig nok ikke komme inn på hvem, men vi har personer i vårt fokus som vi mener har vært involvert i terrorhandlingen. De personene er det vi går etter, sier PST-sjef Roger Berg sier til TV 2.

Frykter fortsatt nye angrep

PST frykter også at andre som ikke var involvert i angrepet, kan la seg inspirere til å begå egne angrep.

– Terror eller voldshendelser i Vesten som vekker sterke følelser og får mye oppmerksomhet, kan inspirere personer i Norge til å planlegge terrorhandlinger. Trusselen kan komme fra personer med ulik ideologi eller overbevisning, sier Berg.

Han påpeker at både ekstreme islamister og høyreekstreme miljøer ønsker å ramme store folkemengder, og at det skeive miljøet er en del av deres fiendebilde.

I tillegg trekker han fram blant annet politi, offentlige instanser eller andre som oppleves å ha fornærmet islam som mål for islamistiske ekstremister.

– PST gjør fortløpende vurderinger av terrortrusselnivået og arbeider med å avklare trusselsituasjonen vi står i, sier Berg.

Mer politi i gatene

Han gjentar oppfordringen til alle om å komme med tips i saken. I tiden framover vil folk flest trolig se mer væpnet politi i gatene.

– Når det gjelder tiltak, er det politiet som vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes, det kan hende det blir varierte tiltak i de ulike politidistriktene, sier Berg.

– Man kan komme til å se mer uniformert og tungt bevæpnet politi, og det kan bli ulike tiltak på ulike arrangementer framover nå, sier PST-sjefen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om terrortrusselnivåene

PST opererer med fem terrortrusselnivåer. Lørdag ble nivået hevet fra 3 til 5 – onsdag ble det senket til 4.

5. Ekstraordinær trusselsituasjon: Det er gjennomført en terroraksjon eller foreligger en uavklart trussel i Norge

4. Høy terrortrussel: Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

3. Moderat terrortrussel: En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

2. Lav terrortrussel: Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene

1. Ingen kjent terrortrussel: Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge

Kilde: PST

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: