Innenriks

Skeidar straffes for slurv med trevareimport

Møbelkjeden Skeidar har gjentatte ganger brutt regelverket som skal forhindre ulovlig handel med tømmer. Nå må de ut med 350.000 kr.

Handel med ulovlig hogd tømmer er en milliardindustri på verdensbasis, ifølge Interpol. Her undersøker lokale myndigheter i Brasil ulovlig hogd regnskog fra Paragominas, nord i Brasil.

Handel med tømmer og treprodukter fra ulovlig hogst er et stort klima- og miljøproblem, påpeker Miljødirektoratet.

Ulovlig hogst fører både til avskoging, at arter mister bostedene sine eller blir utryddet, og global oppvarming, ifølge den internasjonale politiorganisasjonen Interpol. Ulovlig hogst står for mellom 15 og 30 prosent av all handel med tømmer globalt.

Interpol anslår også at det årlig omsettes ulovlig hogd tømmer for mellom 51 og 152 milliarder amerikanske dollar, eller nesten ti ganger så mye som det igjen i norske kroner.

Ulovlig å selge

EUs tømmerforordning har vært et viktig virkemiddel mot ulovlig hogst siden 2013. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, og gjelder også for Norge. Det er også en egen «forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge».

Regelverket krever at importører av treprodukter vurderer lovligheten av hogsten av tømmeret som er blitt brukt. Dette har ikke Skeidar gjort i tilstrekkelig grad, mener Miljødirektoratet, og det er bakgrunnen for overtredelsesgebyret på 350.000 kroner.

– Det er forbudt å importere og selge tømmer og treprodukter fra land utenfor EØS-området, som kommer fra ulovlig hogst. Vi forventer at en så stor aktør som SLG Supply Chain AS (Skeidar Living Group) kjenner til og har en innkjøpspraksis i tråd med dette, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

SLG Supply Chain AS er en av Norges største importører av møbler, og leverer møbler til 80 Skeidar-butikker rundt om i landet. Produktene importeres blant annet fra Vietnam og Kina, opplyser Miljødirektoratet.

– SLG Supply Chain AS kunne ikke dokumentere at de oppfyller regelverket til tross for gjentatte tilsyn og veiledningen vi har gitt dem, fortsetter Veulemans.

Mange produkter

Også tidligere har Miljødirektoratet konkludert med at norske importører av treprodukter ikke følger opp EUs tømmerforordning i tilstrekkelig grad. Tilsyn i 2016 viste at kun to av ti kontrollerte importører da hadde iverksatt tiltak for å overholde kravene i tømmerforordningen.

Overtredelsesgebyret som Skeidar har fått, er likevel det første av sitt slag. Det var først i 2021 at Miljødirektoratet fikk anledning til å bruke dette virkemiddelet ved brudd på naturmangfoldloven.

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å bekjempe miljøkriminalitet, uttalte da Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Nå understreker seksjonsleder Mathieu Veulemans at Miljødirektoratet ser alvorlig på gjentatte avvik på regelverket.

– Importører må ha gode rutiner for å sikre at produkter fra ulovlig hogst ikke havner på det norske markedet. Det skal ikke lønne seg å unngå krav i regelverket, sier Veulemans.

Et stort antall produkter omfattes av tømmerforordningen, både ved, sagtømmer byggematerialer, kryssfiner, parkett, møbler laget av tre (unntatt sofaer og stoler), ferdighus, benkeplater, bilderammer, paller, kasser og tønner.

EUs tømmerforordning omfatter en lang rekke ulike produkter laget av tre. Det å identifisere treslagene som er brukt i varer tollere beslaglegger, kan være krevende, selv for eksperter. Bildet er fra et slikt laboratorium i London.

Skeidar beklager

Dagsavisen har stilt Skeidar flere spørsmål om overtredelsesgebyret som Miljødirektoratet har gitt møbelkjeden. Rune Henriksen, som er administrerende direktør SSC (Skeidar Supply Chain), svarer følgende i en e-post:

«Det er ikke avdekket bruk av ulovlig tømmer i våre møbler. Våre kunder skal kunne være trygge på at alle produkter som selges i våre varehus og på nett er produsert på en etisk og bærekraftig måte.»

Henriksen skriver at Miljødirektoratet etter tilsyn gitt dem et overtredelsesgebyr for mangelfulle rutiner knyttet til dokumentering, og gjennomføring av risikovurderinger i deres leverandørkjede for treprodukter.

«Vi beklager at rutinene ikke har vært gode nok og vi har som følge av dette innhentet ekstern ekspertise for å kartlegge forbedringspunkter og gjennomføre endringer slik at vi i framtiden vil tilfredsstille lovpålagte og andre relevante krav.» skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen