Innenriks

Forsvarets varslingssystem skal gjennomgås eksternt

Forsvarssjefen har besluttet at varslingssystemet skal gjennomgås eksternt etter at Forsvaret har fått kritikk for håndteringen av varslingssaker.

Den interne vurderingen av tiltak og anbefalinger er allerede gjennomført, og en statusrapport er torsdag overlevert fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Rapporten skal bidra til at Forsvaret i fremtiden blir bedre på å håndtere varslingssaker. Gjennomgangen vår viser at håndteringen av varslingssaker ikke alltid er god nok. Derfor iverksetter vi nå en ekstern evaluering av hele varslingssystemet, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok rapporten fra forsvarssjefen i dag:

– Det er en klok beslutning som vil kunne gi Forsvaret et bedre kunnskapsgrunnlag for å iverksette ytterligere tiltak. Det skal være trygt å varsle om uønskede hendelser, og det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp. Forsvarssjefen har tatt denne saken på det største alvor og viser stor vilje til å gjennomføre nødvendige undersøkelser og endringer, sier forsvarsministeren.

I påvente av den eksterne evalueringen er flere tiltak allerede iverksatt. Blant tiltakene er:

* Bedre ivaretakelse av varsler, den som blir varslet på og andre involverte – blant annet med oppfølging og informasjon underveis i behandlingen, og i etterkant.

* Helhetlig vurdering av bruken av reaksjoner og sanksjoner, og sikre at reaksjonen står i forhold til alvorlighetsgraden i saken.

* Øke kompetansen hos dem som skal behandle varslingssaker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: