Innenriks

Arbeidsledigheten ned fra januar til april

Arbeidsledigheten i Norge sank til 3,2 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng fra januar.

Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse torsdag.

Fra januar til april i år ble det 4.000 færre arbeidsledige. I samme periode var det 0,3 prosent flere jobber.

Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i januar 2022 til 3,2 prosent i april.

I april var det 93.000 arbeidsledige mellom 15 og 74 år i Norge. I alt er 2,9 millioner mennesker i arbeid. Det er 23.000 flere i arbeid nå enn i januar, noe som betyr at arbeidsstyrken har økt.

Foreløpig økning i mai

Ifølge foreløpige tall for mai var det en økning i antall jobber i Norge på 0,3 prosent fra måneden før. Også i antall arbeidere var det en økning, på 0,2 prosent.

I hele landet er det 2,7 millioner arbeidere og 3 millioner jobber. For ett år siden var det henholdsvis 2,6 millioner arbeidere og 2,8 jobber, altså har antall arbeidere steget med 5,6 prosent, og antall jobber har steget med 6,8 prosent.

Saken fortsetter under videoen

Økning i hotell og restaurant

Innen gruppen overnatting og servering økte antall lønnstakere med 1,2 prosent fra april til mai, ifølge foreløpige og sesongjusterte tall. Det var mest i landet. Neste er bergverk og utvinning og deretter helse- og sosialtjenester med en økning på henholdsvis 1,7 og 0,1 prosent.

Yrkesgruppen som mistet flest arbeidere, var industriarbeid med en nedgang på 0,1 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: