Innenriks

Flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge

Fra 2020 til 2021 ble det 320 flere sysselsatte i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Økningen skyldes at det er ansatt flere psykologer.

Det siste året er det blitt tilsatt 163 flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge – og antall psykologer har økt med om lag 30 prosent siden 2015, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB).

Psykologer er den største personellgruppen i BUP – 30 prosent av de sysselsatte er psykologer.

I fjor ble det rapportert inn 316 døgnplasser i BUP, og ved disse ble det registrert 92.700 oppholdsdøgn. Antall oppholdsdøgn har økt med over 20 prosent sammenlignet med 2020.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: