Innenriks

LO etterlyser pensjon-løsning for sliterne

LO sier de er «svært bekymret» for at forslagene til pensjonsreform vil føre til at ulikhetene vil vokse.

Pensjonsutvalget la torsdag fram sin gjennomgang av pensjonssystemet, samt forslag til endringer.

En sentral bekymring for LO er at ulikheter i pensjon vil vokse. Muligheten folk har for å stå lenge i jobb varierer, ikke minst på grunn av helsa og situasjonen i arbeidsmarkedet.

– De som ikke kan stå lenge i jobb, vil dermed få altfor lave pensjoner om ikke noe endres, heter det i en uttalelse fra sjeføkonom Roger Bjørnstad.

– Ikke godt nok om levealderjustering

LO-kongressen vedtok nylig at det er behov for en såkalt sliterordning i folketrygden, som gjør at flere kan gå av tidligere dersom de har behov for det.

– Utvalget har ikke kommet med noen løsning på sliterproblemet, mener Bjørnstad,

Pensjonsutvalget har foreslått økt opptjeningstid for uføre. Uføre skjermes også delvis for levealdersjusteringer.

Det er imidlertid ikke nok, mener LO, som ønsker at uføre skal skjermes helt for levealdersjusteringssiden uføre ikke kan kompensere for virkningene med å jobbe videre.

– Slitere er ikke en enhetlig gruppe

Det som er problematisk med å treffe dem som beskrives som sliter, er at det ikke er en definert gruppe, mener pensjonsutvalgets leder Kristin Skogen Lund.

– Det er ikke mulig å lage treffsikre ordninger for denne gruppen, sa hun da hun overrakte utvalgsrapporten til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Skogen Lund viste til at det er gjort undersøkelser om noen grupper blir hengende etter, men at det ikke har vært mulig å statistisk identifisere.

– Jeg tror vi må erkjenne at et enhetlig pensjonssystem, som skal gjelde alle og ha like rettigheter for alle, ikke vil klare å løse individuelle behov, sier Skogen Lund. Hun mener andre ytelser må veie opp for dette.

Vil se hele pensjonssystemet

LO påpeker at utvalget bare har sett på folketrygden. Men det er behov for å styrke resten av pensjonssystemet, mener Bjørnstad.

– Folketrygden må ses i sammenheng med hva folk vil kunne få fra tjenestepensjonsordningen og avtalefestet pensjon. Også disse ordningene må forbedres, sier sjeføkonomen.

Saken fortsetter under videoen

Støtte fra NHO

NHO støtter pensjonsutvalgets forslag om å droppe aldersgrensen for pensjon og heller heve pensjonsalderen i takt med økt levealder.

– Dersom dagens arbeidstakere ikke jobber lenger for å kompensere for økende levealder, legger vi for stort økonomisk ansvar på våre barn og barnebarn. Et pensjonssystem må stå seg over tid og være rettferdig på tvers av generasjoner, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

For å vise solidaritet med dem som kommer etter oss, bør aldersgrensene justeres i takt med hvor lenge vi lever, mener Melsom.

– Så er det viktig å huske at alle ikke vil klare å jobbe like lenge, og for disse må vi ha gode sosiale ordninger, for eksempel uføretrygd.

NHO skal se nærmere på rapporten og sende inn en høringsuttalelse.

Delt på Stortinget

Senterpartiet og Høyre mener hovedprinsippet i pensjonsreformen står seg, men at det kan være behov for justeringer. Det er viktig å unngå overbud i Stortinget, fremhever arbeidspolitisk talsperson Henrik Asheim. Det er også viktig for Venstre, som ellers støtter forslag om rausere pensjon til utsatte grupper som minstepensjonister og uføre alderspensjonister.

Det er viktig å få et sosialt bærekraftig system, mener SV, som ser det som avgjørende å gjøre noe med minstepensjon og skjerme uføre mot levealdersjusteringer.

MDG mener man bør kunne tenke nytt om kortere arbeidsdager og fleksibilitet gjennom yrkeslivet hvis man skal heve aldersgrensen.

Rødt og Fremskrittspartiet er de to partiene som ytrer seg i hardest ordelag. Dødens klasseskille forsterkes, kommenterer Rødt, som er redd vanlige arbeidsfolk blir presset ut i uføretrygd.

Frp sier rapporten viser at de gjorde rett da partiet valgte å stå utenfor forliket i 2011. Både minsteytelser og pensjon for uføre blir for lave, sier arbeidspolitisk talsperson Dagfinn Olsen, som venter at regjeringen snarlig følger opp utvalget med et løft for pensjonistene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: