Innenriks

Svært få med alkoholproblemer får behandling

175.000–350.000 personer i Norge er avhengige av alkohol, eller drikker så mye at det fører til helseskader. Svært få får behandling, ifølge FHI.

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets (FHI) rapport «Rusmiddellidelser i Norge». De påpeker imidlertid at det er store mørketall, og at det er gjort få undersøkelser om temaet de siste 20 årene.

De få undersøkelsene som er gjennomført, antyder at kun 7 prosent av dem med alkoholproblemer får behandling, skriver Dagens Medisin.

– Det er urovekkende at bare sju av hundre med alkoholbrukslidelser kommer i behandling, sier seniorforsker Jørgen G. Bramness ved avdeling for rusmidler og tobakk i FHI.

Årsaken til at så få behandles er ikke kjent. Forklaringen er sammensatt. Alkoholproblemer er noe som ikke er lett å innrømme, og mange skjuler dette både overfor sine nærmeste og seg selv, sier Bramness.

– Det har med skyld og skam å gjøre. Delvis ønsker man kanskje ikke endring eller behandling, sier han.

En del av grunnen er også mangel på behandlingstilbud, ifølge forskeren. Liten tro på at behandling nytter, at man ikke vet at det finnes behandling eller hvordan man skal finne den, kan være andre årsaker.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: