Innenriks

Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid

To av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid. Elevene på yrkesfag har lavere fullføring på normert tid enn elever på studieforberedende.

Ungdom i Eiganes og Våland får bedre score på en rekke indikatorer på Folkehelseinstituttets oppvekstbarometer for 2022. Illustrasjonsbilde.

At to av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid, er en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med tallene for fem år siden, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB).

Rundt 65.000 elever startet i videregående opplæring for første gang høsten 2015. 67,7 prosent av disse elevene fullførte videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen normert tid for programområdet, viser statistikken over gjennomføring i videregående opplæring for 2021.

Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med kullet som begynte i 2014. Over en femårsperiode, sammenlignet med startkullet i 2010, er økningen på 5,8 prosentpoeng.

– Ytterligere 12,7 prosent fullførte på mer enn normert tid. Det vil si at fire av fem fullførte videregående innen 5-6 år, sier Daniel Instebø, som er ansvarlig for SSB-statistikken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen