Innenriks

MDG og Venstre reagerer på at Frp og KrF mener politiet må få ransake rusbrukere

Miljøpartiet De Grønne og Venstre reagerer på at Frp og KrF har tatt til orde for at politiet må få ransake rusmistenkte. Det har aldri vært lov, påpeker MDG.

Rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk, skal få behandling som straffereduksjon, har Høyesterett slått fast. I etterkant sendte Riksadvokaten ut nye retningslinjer til politiet.

Tidligere i år varslet Riksadvokaten at politiet ikke uten videre kunne gjennomføre kroppslige undersøkelser på bakgrunn av mistanke om rusbruk. Politiets praksis fram til da ble beskrevet som uforholdsmessig.

– Problemet er at Riksadvokatens nye retningslinjer har medført at politiet ikke kan bruke ransaking i mange tilfeller der de gjerne skulle gjort det. Det gjør oss dårligere skikket til å bekjempe kriminalitet, sier Frps Per-Willy Amundsen til NRK.

– Jeg mener Riksadvokaten har gått lenger enn det flertallet i Stortinget mente. Derfor må vi ha en avklaring i Stortinget, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

– Forbanna og lei meg

Disse uttalelsene reagerer Miljøpartiet De Grønne sterkt på.

– Jeg blir både forbanna og lei meg når jeg leser at Frp og KrF med regjeringen på slep nå vil jobbe for å gjeninnføre et umenneskelig strafferegime som Norges fremste jurister har kommet fram til at ikke er i tråd med samfunnsutviklingen, og som heller aldri har vært lovlig, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– De vil altså gjøre praksiser som egentlig alltid har vært ulovlige fordi de er helt uforholdsmessige og umenneskelige, lovlige, påpeker han.

Venstre: – Ikke aktuelt

Også Venstres stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik, som sitter i justiskomiteen, reagerer.

– Å gå tilbake til en praksis med omfattende ransakinger som bryter den grunnlovsfestede retten til privatliv, som strider mot forskning og som også er motsatt av Riksadvokatens og Høyesteretts føringer, er ikke aktuelt, sier hun.

Ropstad og Amundsen krever at justisministeren kommer med en lovendring, ifølge NRK.

– Én positiv ting med disse forslagene er at det gir Venstre en anledning til å komme med gode alternativer. Vi kommer til å legge fram egne forslag for Stortinget, som er tydelige på at vi skal bort fra straff og trusler om ulovlige ransakinger og heller gi folk helsehjelp og omsorg, med verdighet, sier Thorsvik.

– Bør applaudere Riksadvokaten

Regjeringspartiene Ap og Sp stemte sammen med Frp imot rusreformen til den forrige regjeringen. Dagens regjering vil også endre ruspolitikken og kommer etter planen med sin egen rusreform i slutten av 2023, men det kan komme endringer før den tid.

– Vi er enig med KrF og Frp i at det er viktig å forebygge og avdekke rusmiddelmisbruk blant unge. Vi ønsker heller ikke å avkriminalisere oppbevaring, erverv, besittelse eller bruk av narkotika. Oppbevaring og besittelse av mindre mengder narkotika skal fortsatt være straffbart, men rusavhengige skal bli møtt med hjelp fremfor straff. Dette er slått fast i regjeringsplattformen, sier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet til NTB.

– Regjeringen er i gang med et arbeid med forebyggings – og behandlingsreform på rusfeltet. I dette arbeidet er forebygging det sentrale. Politiet har en viktig rolle i dette arbeidet, understreker han.

Hermstad ber partiene respektere at Riksadvokaten har ryddet opp i praksisen.

– Et samlet politisk Norge bør applaudere Riksadvokaten for at han har tatt viktige steg i riktig retning, fremfor å motarbeide at Riksadvokaten har stått for viktige fremskritt på rusfeltet, sier han

Nakenundersøkelser

Senest lørdag sto 23-åringen Lea fram i VG og fortalte om hvordan hun ble nakenvisitert etter å ha blitt tatt på gata da hun røykte en joint. Politiet ville ikke kommentere saken utover å vise til at de kan foreta visitasjon hvis det er grunn til å tro at en pågrepet person skjuler farlige gjenstander på kroppen.

– Vi har mottatt retningslinjer fra riksadvokaten og er i prosess for å avklare hva dette betyr for politi og påtalearbeidet i det videre, sa pressesjef Unni Grøndal i Oslo-politiet til VG.

– Folks kroppslige integritet må bli respektert, enten de bruker alkohol eller et annet rusmiddel. Vi har de siste årene hørt om grufulle historier hvor mennesker har blitt strippet nakne og utsatt for det som rett og slett er seksuelle overgrep, kun ved bruk av lettere rusmidler som cannabis, sier Hermstad.