Innenriks

Flere klaget på politiet i fjor

Halvparten av alle som klaget på politiet i fjor, gjorde det etter å ha blitt møtt med en negativ atferd i sitt møte med lovens lange arm.

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at politiet er særlig oppmerksomme på hvilke kriminalitetsutfordringer som kan oppstå som følge av migrasjonsstrømmen. 
Foto: Geir Olsen / NTB

Tall Politidirektoratet har samlet viser at det ble registrert 1.012 publikumsklager i landets politidistrikt i fjor. Antallet er 8 prosent høyere enn året før, men politidirektør Benedicte Bjørnland tror tallet likevel er for lavt og burde vært høyere.

– Selv om det er en økning i antall skriftlige klager i 2021, er tallet svært lavt i forhold til antall oppdrag og publikumsmøter politiet har hvert år. Det er derfor grunn til å tro at ikke alle som har en negativ opplevelse sender inn en klage, kommenterer Bjørnland.

Av klagene som registrert sorterer 80 prosent inn under kategoriene «atferd» eller «saksbehandling/service». I alt 48 prosent av klagene kommer fra personer som reagerte på tjenestemannens atferd, som ifølge oversikten kan dreie seg om å være unødvendig dramatisk eller ha en uhøflig, respektløs eller nedlatende holdning. Andre har opplevd lang saksbehandlingstid eller dårlig service, for eksempel i forbindelse med passøknader.

Fra 2020 til 2021 er antallet klager som går på etnisk diskriminering halvert fra 61 til 30 saker.

Saken fortsetter under videoen

Av det totale antallet på 1.073 saker som ble behandlet i 2021, endte 7 prosent i alt 72 saker med at det ble konkludert med at det var grunnlag for kritikk. 16 prosent av saken ble beskrevet som «uheldige, men ikke grunnlag for kritikk».

107 saker ble avvist.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen