Innenriks

Fritt fram for mer hverdagsforsøpling

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke gjøre noe for å stanse hverdagsforsøpling.

Dagsavisen får opplyst at departementet «har så langt ikke vurdert om det er behov for og grunn til å endre regelverket», som i dag forhindrer kommunene i å gi forelegg til dem som forsøpler.

Mangler hjemmel

Nylig skrev Dagsavisen om lokale politivedtekter som slår fast at det er forbudt å kaste fra seg sigarettstumper, flasker, papir, tyggegummi og annet søppel. De som likevel gjør det kan straffes med forelegg på 2.000 kroner. Men det skjer ikke. Politiet prioriterer ikke dette og kommunene kan altså ikke gi forelegg.

Kommunalt ansatte har nemlig ikke hjemmel til å be folk som forsøpler om å legitimere seg, selv om det finnes en forskrift om kommunal håndheving av politivedtektene.

– Da kan vi heller ikke bøtelegge dem, påpekte Steinar Myhr, avdelingsleder i Trondheim parkering.

Samme tilbakemelding fikk Dagsavisen fra Oslo og Bergen.

Oslo kommune opplyste også at «det til tider kan være mye forsøpling» i hovedstaden, mens Bergen kommune omtalte hverdagsforsøplingen som «et stort problem».

Dagsavisen har nå spurt Justis- og beredskapsdepartementet om det kan være aktuelt å gi kommunene hjemmel til å be folk identifisere seg når de gjør seg skyldig i hverdagsforsøpling. Men departementet peker i stedet på lokalt politi.

«Ligger til lokalt politi»

«Det sentrale formålet med forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter har vært at kommuner kan reagere med gebyr mot blant annet forsøpling som huseiere, grunneiere og foretak er ansvarlige for. I slike tilfeller vil man normalt kjenne identiteten til den ansvarlige», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

«Eventuell legitimasjonsplikt og tilbakeholdelsesrett er først og fremst aktuelt i situasjoner hvor ansatte i kommunen påtreffer noen på fersk gjerning som for eksempel kaster søppel på gata. Utvidede hjemler for kommunalt ansatte i slike tilfeller, reiser spørsmålet om dette er forholdsmessig», fortsetter departementet.

Og så langt har altså ikke departementet vurdert om det er behov for og grunn til å endre på dagens regelverk.

«Prioriteringen av oppfølging av hverdagsforsøpling er en type overtredelser som det ligger til lokalt politi å vurdere, eventuelt etter dialog med kommunene», påpeker departementet i stedet.

Viser til Riksadvokaten

– Så det at lokalt politi flere steder i landet sier til Dagsavisen at de ikke har kapasitet til å prioritere dette, forandrer altså ingenting? Justis- og beredskapsdepartementet vil likevel ikke foreta seg noe som helst?

«Dette er saker som prioriteres lokalt i samsvar med Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv, som igjen baserer seg på overordnede styringssignaler», svarer Justis- og beredskapsdepartementet i en ny e-post.

«Alvorlig miljøkriminalitet er sentralt prioritert, mindre alvorlig miljøkriminalitet må prioriteres regionalt og lokalt.»

«På lokalt nivå er det rom for at kommunene tar det opp med politiet dersom problemet med hverdagsforsøpling oppfattes å være av en slik art at politiet bør intensivere sin innsats.»

I Dagsavisens første sak om denne hverdagsforsøplingen, var politiet i flere byer tydelig på at slik forsøpling ikke prioriteres.

– Vi har ikke kapasitet til dette. Det at noen kaster fra seg snus eller tyggegummi er ikke noe vi prioriterer, sa politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen i Stavanger.

– Ingen er blitt bøtelagt for å kaste tyggegummi, så vidt jeg vet, opplyste Lars Lothe, politistasjonssjef i Bergen sentrum.

– Politiet har ikke ilagt noen straffereaksjoner for verken spytting eller kasting av tyggegummi (i Drammen), konstaterte Øyvind Aas, leder geografisk enhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: