Innenriks

Flere kommuner trapper ned flyktningberedskapen

Arbeids- og integreringsministeren ber kommunene om å holde fortsatt høy beredskap for ukrainske flyktninger. Samtidig trapper flere kommuner ned, ifølge NRK.

Rindal kommune i Trøndelag er blant kommunene hvor det så langt har ankommet få eller ingen flyktninger, ifølge NRK Dagsrevyen. I Rindal reserverer de ikke lenger mer enn én kommunal leilighet til flyktninger.

– Vi har pågang for å få leid kommunale boliger til de primære gruppene vi ellers leier ut til, og vi velger da å leie ut ordinært, sier kommunedirektør Mons Otnes, som peker på at bosettingen i kommunene går sakte.

Det er nå bosatt 5.200 ukrainske flyktninger i Norge, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Omtrent like mange har fått tildelt kommune, men venter på å få komme dit.

– Det er viktig at vi opprettholder beredskapen. IMDi skal søke ut flyktninger også i sommer, selv om det kommer litt færre flyktninger til Norge nå enn det gjorde helt i begynnelsen, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: