Innenriks

Mange unge diagnostisert med en psykisk lidelse

Fem prosent av unge under 25 år ble i 2020 diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Angst og depresjon er de mest utbredde diagnosene.

Tallene viser at andelen jenter som blir behandlet, har økt fra 3,9 prosent i 2010 til 5,4 prosent i 2020.

Økningen gjelder hovedsakelig aldersgruppen 12–24 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Andelen gutter som blir registrert med psykiske lidelser, har ligget stabilt på 4–5 prosent.

Også bruk av legemidler mot psykiske lidelser er økende. Økningen har vært størst blant jentene. Rundt dobbelt så mange jenter som gutter bruker antidepressiver. Dette gjelder særlig unge kvinner i alderen 20–24 år.

Angstlidelser er den mest utbredte diagnosegruppen når det gjelder psykiske lidelser blant barn og unge – og mest utbredt blant ungdommer.

Hos jenter mellom 16 og 19 år har andelen steget med 1,4 prosent i 2010 til 2,9 prosent i 2020. Blant gutter har det vært en beskjeden økning hos dem mellom 16 og 24 år.

Saken fortsetter under videoen

– At det er en høyere andel unge jenter enn gutter som blir diagnostisert med angstlidelser, kommer blant annet av høyere forekomst blant jenter i denne aldersgruppa, og dessuten at jenter i større grad oppsøker helsehjelp, sier seniorforsker Lasse Bang ved Folkehelseinstituttet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen