Innenriks

Mette Nord heiser klimafanen før LO-kongressen

Fagforbundets leder er forberedt på frisk diskusjon når LO mandag samles til kongress for første gang på fem år.

Fagforbundets leder Mette Nord mener leteaktiviteten på norsk sokkel må fases ned i takt med at grønn industri fases opp. Nå blir det kamp om oljepolitikken på LO-kongressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Av Johan Falnes / NTB

– Vi tror ikke det er klokt å skru av bryteren på olje og gass. Det har verken vi eller verden råd til, sier Mette Nord til NTB.

– Men vi må sikre en god overgang til det fornybare.

Som leder i Fagforbundet har Nord mer enn 400.000 medlemmer i ryggen når den fem dager lange LO-kongressen åpner mandag. Der er det varslet hard kamp om hvilke mål LO skal sette seg i klima- og oljepolitikken – med Fagforbundet, som i hovedsak organiserer offentlig ansatte, og de store industriforbundene i privat sektor i hver sin leir.

Fagforbundets forslag er en formulering i det nye handlingsprogrammet om at leteaktiviteten på norsk sokkel må «fases ned» framover, i takt med at satsingene på grønn industri fases opp.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) – med over 50.000 medlemmer – og LO i Oslo går samtidig enda lenger og krever at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt i det hele tatt.

Trigget av Eggum-utspill

Men industriforbundene i LO går motsatt vei.

I et intervju som sto på trykk i Aftenposten fredag, åpnet Fellesforbundets leder Jørn Eggum også for å svekke de norske klimamålet som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa han.

Det får Nord til å reagere.

– Det er klart … man trigger jo noen punkter her når man to dager før kongressen løfter opp at vi kanskje skal skyve på målene, sier hun.

Nord tror riktignok at motsetningen dreier seg mer om tempo og virkemidler enn klimamålet i seg selv.

– Men jeg tror det er viktig at vi holder den fanen ganske høyt.

Ifølge Nord handler det om å sikre at arbeidskraften som trengs i det grønne skiftet, ikke blir låst inne i nye utbygginger i olje- og gassektoren.

– Vi må bruke ressursene våre på en god måte, sånn at vi faktisk får til det grønne skiftet og får en erstatning for olje og gass.

Håper på kompromiss

Som leder for LOs klart største forbund kan Nord mobilisere rundt en tredel av delegatene på kongressen for sin sak. Men LO-toppen har ikke tenkt å overkjøre sine meningsmotstandere.

– Man skal kunne tåle friske diskusjoner, og det er interessemotsetninger. Men jeg tror vi finner gode løsninger, sier hun.

– LO-kongressen er også kollektiv fornuft.

Håpet er derfor at redaksjonskomiteen på kongressen skal klare å finne kompromisser som bygger bro mellom de ulike leirene.

– Jeg tror brede beslutninger er det som står seg best, sier Nord.

Utsatt kongress, ny regjering

Årets LO-kongress er den første siden 2017. Ventetida har dermed vært unormalt lang.

Det vanlige er at kongressen holdes hvert fjerde år, slik at den kommer rett i forkant av stortingsvalget, men i fjor ble den utsatt med ett år på grunn av den usikre koronasituasjonen. Dermed havner det politiske verkstedet i et mellomvalgår i stedet.

– Men politikkutvikling er viktig uansett. Det vi utformer på kongressen, er jo langsiktig, og ikke et øyeblikksbilde som man lodder stemningen på. Det er de lange linjene som er viktige, sier Nord.

Hun mener også det er en fordel for LO at Norge har fått en ny regjering.

– Vilkårene for LO-politikk er bedre nå enn på lenge, sier fagforeningstoppen, som selv er medlem av Aps sentralstyre.

– Men vi skal være kritiske venner av regjeringen – slik at vi også utfordrer når vi mener noe er viktig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen