Innenriks

Melby om EØS-krav i LO: – Bakstreversk

Venstre-leder Guri Melby går hardt i rette med LO, som på sin kongress går inn for å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Av Marie De Rosa / NTB

Det brygger opp til ny EØS-kamp i LO, som neste uke er samlet til kongress i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Der skal det både velges ny LO-leder og nytt handlingsprogram fram til 2025.

Utfordrer EØS-avtalen

Som på forrige kongress i 2017 er det kommet inn flere forslag om å si opp EØS-avtalen, blant annet fra LO Rogaland.

El og IT-forbundet vil igangsette en utredning «med sikte på å si opp EØSavtalen» til fordel for ordinære handelsforbindelser med EU, mens Handel og Kontor vil «fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale». LO Oslo vil utrede og utnytte de nye mulighetene som kan oppstå etter Brexit, «inkludert en mulig handelsavtale med EU».

LO-sekretariatet foreslår på sin side at det gjennomføres en offentlig utredning «som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.»

Det er helt i tråd med kompromissvedtaket fra landsmøtet til det mektige Fellesforbundet i 2019, hvor EØS-skepsisen er utbredt.

– Bakstreversk

Venstre-leder Guri Melby anklager LO for å gå baklengs inn i framtida med forslaget om å utrede alternativer til dagens EØS-avtale.

– Jeg mener rett og slett det er bakstreversk, sier Melby.

Hun mener EU er blitt en drivende kraft på flere områder, som i klimapolitikken og sikkerhetspolitikken.

– Det å skulle ta et skritt tilbake og gå bort fra det, gir ingen mening i dagens samfunn når alle disse utfordringene er så internasjonale som de er, sier Melby.

Skeptisk til EØS-utredning

Hun er også kritisk til regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg, som skal ledes av Fellesforbundets Line Eldring. Utvalget har fått i oppgave å vurdere erfaringene med EØS.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere vært tydelig på at utvalget ikke skal utrede alternativer til EØS-avtalen, men se på erfaringene som land som Storbritannia, Sveits og Canada har gjort med sine avtaler med EU.

Selv fremmet Melby nylig et forslag for Stortinget om å utrede fordeler og ulemper ved et norsk EU-medlemskap.

– Det at man ikke tør å vurdere begge alternativene mener jeg er en gammeldags tenkemåte. Man har låst seg fast i at EU er noe negativt som vi skal ha minst mulig med å gjøre, sier Venstre-lederen.

LO: – Fornuftig

LO-sekretær Are Tomasgard mener på sin side det er fornuftig å gå gjennom EØS-avtalen, hvordan den fungerer og om det såkalte handlingsrommet brukes godt nok.

– I den sammenheng er det naturlig å se dette opp mot hva som kunne være alternativet, om det finnes.

– Vi må utrede alle eventuelle alternativ skal vi først gjøre øvelsen, sier Tomasgard.

Det er kunnskap også Melby burde interesse seg for, mener LO-sekretæren.

– Melby, som selv har konkludert med at hun vil avløse EØS-avtalen med fullt EU-medlemskap, burde kanskje selv hatt tålmodighet og interesse av å utrede alternativene til EØS før hun konkluderte med å gå «all inn» for ett av alternativene, sier Tomasgard, som forsikrer om at det skal «gode grunner til» før LO går inn for å endre norsk tilknytning til EU.

Kongressen er LOs øverste organ og møtes normalt hvert fjerde år. Årets kongress finner sted 30. mai–3. juni.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: