Innenriks

Ledere i statseide selskaper fikk høyere lønn etter pensjonsinnstramminger

Etter at staten strammet inn pensjonsregler for ledere i statseide selskaper, fikk flere flyttet penger fra pensjon til lønn. Det får politikerne til å reagere.

Konsernsjef Anders Opedal legger onsdag fram et rekordsterkt resultat for fjerde kvartal i fjor. Bildet er fra presentasjonen for tredje kvartal. Foto: Terje Pedersen / NTB

En gjennomgang Dagens Næringsliv har foretatt viser at etter at staten strammet inn retningslinjene for pensjon til ledere i statseide selskaper i 2015, fikk flere ledere i stedet et ekstra lønnstillegg.

Men hensikten med innstrammingen var det motsatte. Lederlønningene i staten er blitt strammet inn en rekke ganger, og i 2015 ble det blant annet satt en stopper for å tjene opp til pensjon for inntekt over 1,3 millioner kroner (12 G).

Men ved å flytte penger fra pensjon til lønn som kompensasjon for at man ikke lenger tjener opp pensjon etter 12G, førte dette blant annet til at Nammo-sjef Morten Brandtzæg får over 2,5 millioner kroner i et årlig lønnstillegg, mens Equinor-sjef Anders Opedal får utbetalt 18 prosent av lønna, noe som i fjor utgjorde 1,69 millioner kroner ekstra. Nammo er delvis statseid, i Equinor er staten hovedeier.

– Det kan virke som om styrene snur alle steiner for å finne mulighet til å gi direktørene mer i lønn og godtgjørelser enn intensjonen i regelverket er. Statens retningslinjer er allerede alt for rause, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Selskapene eies av fellesskapet, men de synes å være helt ute av fellesskapets kontroll. Det er alvorlig, mener SVs næringspolitiske talsperson, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Saken fortsetter under videoen

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at regjeringen er klar for å ta nye grep for å bidra til lønnsmoderasjon i de statlige selskapene og vil komme tilbake til dette i eierskapsmeldingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen