Innenriks

Barnetrygd skal holdes utenfor sosialhjelpen. Nå må mange kommuner endre praksis

SV kan notere seg gjennomslag for en av sine hjertesaker. Nå lovfester regjeringen at barnetrygd skal holdes utenfor når sosialhjelp beregnes.

Tirsdag kommer innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité etter at regjeringen i april la fram et lovforslag om flere endringer i sosialtjenesteloven.

Blant de viktigste er at kommunene ikke lenger kan ta hensyn til barnetrygd når søknader om sosialhjelp vurderes.

Dette var et av SVs krav i budsjettforhandlingene i fjor høst.

– Dette er en viktig oppfølging av SVs gjennomslag i budsjettforhandlingene, som vil bidra til at barn i fattige familier som mottar sosialhjelp, får nyte godt av barnetrygden. Det er helt avgjørende for å få ned tallet på barn som vokser opp i fattige familier. sier SV-nestleder Kirsti Bergstø, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.

To av tre kommuner

I dag regner rundt to av tre kommuner barnetrygden som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad.

Ifølge Bergstø var det i fjor 221 kommuner som ikke holdt barnetrygden utenfor når de regnet ut hvor mye stønad en sosialhjelpsmottaker har krav på.

Men regjeringen tar samtidig visse forbehold.

I lovforslaget heter det blant annet at «Departementet legger også til grunn at behovet på sikt for å se bort fra barnetrygden vil måtte vurderes i lys av kommunenes erfaringer med å praktisere en slik regel.»

Saken fortsetter under videoen

Vil følge med

Regjeringen vil også vurdere hvordan andre ytelser til for eksempel SFO og barnehage påvirker utviklingen og de samlede kostnadene.

Bergstø advarer på sin side mot å sette slike ytelser opp mot hverandre. SV vil følge nøye med på hvordan lovendringen gjennomføres, lover Bergstø.

– Så vil vi følge nøye med på at regjeringen ikke prøver seg på kutt i andre ordninger til disse familiene, sier hun.

Jubel i Redd Barna

I fjor høst gjennomførte Redd Barna en underskriftsaksjon for å få SV til å fremme kravet i budsjettforhandlingene med regjeringen. Over 20.000 skrev under.

Nå er det jubel i organisasjonen, opplyser leder for Redd Barnas norgesprogram, Monica Sydgård.

– Dette har vært en uforståelig praksis som folk flest ikke har visst om. Fremover blir det viktig at Nav-kontorene får beskjed om at de skal fortsette å gjøre de individuelle vurderingene som har ført til at barna blir ivaretatt, og at de kommunene som har høyest fattigdomstall faktisk blir kompensert for utgiftene, sier Sydgård.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: