Innenriks

Optimisme i reiselivet foran årets sommersesong

Det er stor optimisme å spore i reiselivet foran sommeren. Mange er tilbake til normalt bookingnivå, og utenlandske turister begynner å vende tilbake.

På denne tiden i fjor var en av fire reiselivsbedrifter stengt. Mange hadde permittert store deler av staben, gjennomført oppsigelser og fryktet for konkurs.

Nå er optimismen tilbake i reiselivet, viser svarene fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

– Noen forventer til og med flere gjester enn de hadde før pandemien. Det er fortsatt et stykke igjen til vi er tilbake til normalen, men vi begynner å nærme oss, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

40 prosent svarer at de er tilbake til et normalt bookingnivå foran årets sommersesong, mens 20 prosent har flere bookinger sammenlignet med et normalår. 23 prosent melder om færre bookinger enn normalt.

Undersøkelsen viser også at de utenlandske turistene begynner å vende tilbake til Norge. Hver fjerde bedrift svarer at de nå har samme nivå som normalt, mens 13 prosent har flere utenlandske bookinger enn i et normalår.

Flest utenlandske gjester kommer fra Norden og Nord-Europa.

– Det vil ta lengre tid å få tilbake det asiatiske og amerikanske markedet. I Kina er det fortsatt strenge reiserestriksjoner på grunn av pandemien, og amerikanerne er nok litt nølende med å reise når det er krig i Europa, sier Krohn Devold.

Nyeste fra Dagsavisen.no: