Innenriks

Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge

Regjeringen lanserer en ambisjon om at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften.

– Dette er en merkedag i norsk industri- og energihistorie, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da planen ble lagt fram på pressekonferanse onsdag.

Ambisjonen fra regjeringen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som produseres totalt i Norge i dag.

– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge, sier Støre.

– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20-årene, sier Støre.

Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37.732 MW og vannkraft utgjorde vel 33.000 MW av dette.

Vurderer toveis kraftflyt

– Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden. Målet med utbyggingen er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft. Skal vi få til det, er vi nødt til å satse nå. Og vi må satse i stor skala, sier han.

Regjeringen vil legge til rette for en storstilt havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger.

Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene.

Vurderer grunnrenteskatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at valget av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming «sikre nasjonale interesser, herunder forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv», som det heter i pressemeldingen fra regjeringen.

– Målet er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft, som kan skape arbeidsplasser over hele landet, sier finansminister Vedum.

– Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen. Dette satsingen er også svaret for å elektrifisere norsk sokkel.

Finansministeren varsler at regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havvind.

– Målet er å sikre at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet, sier finansminister Vedum.

Konsesjoner i 2025

Tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder skal skje i 2025. Rundt 1 prosent av Norges havområder skal brukes til havvind, varsler regjeringen.

– Vi er utålmodige etter å komme i gang og jeg er overbevist om at vi vil få kraft fra havvind inn i det norske kraftsystemet innen 2030, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Departementet vil ifølge Aasland vurdere hvordan de kan effektivisere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplan samlet, og slik spare tid.

– Vår ambisjon tilsvarer et kraftvolum som er på nivå med hele det norske kraftsystemet. Derfor må vi gjøre dette stegvis, for å lære underveis. Vi vil bevare det som er Norges viktigste fortrinn på kraftområdet: En trygg og effektiv kraftforsyning som bygges ut på en skånsom måte i samspill med fiskeri og andre viktige interesser, sier Aasland.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag 5–6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller rundt 1 prosent av norske havområder.

Saken fortsetter under videoen

– Nå må vi komme i gang

Bransjen er positive til regjeringens plan for å installere 1.500 havvindmøller innen 2040. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi kaller satsingen ambisiøs.

Regjeringen har lyttet til fagbevegelsen og det øvrige arbeidsliv og har fått opp både tempo og mengde i havvindsatsingen, mener han.

– Dette har vi jobbet med lenge, fordi økt kraftproduksjon vil trygge eksisterende jobber og skape grunnlag for nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Alfheim.

Han understreker at Norge må satse på havvind langs hele kysten, og at hele kontinentalsokkelen må tas i bruk.

Skal regjeringens ambisjoner for havvind realiseres, må nye områder for havvind åpnes i denne stortingsperioden, mener Norsk olje og gass.

Det er også nødvendig å etablere et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign og sikre tilstrekkelige støtte slik at flytende havvind blir realisert, mener administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass.

Hun er glad for at regjeringen nå tydeliggjør Norges havvindambisjoner.

– Dette har næringen etterlyst over lang tid. Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsing, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel. Nå må vi komme i gang, sier hun.

– Vi vil ha oppdrag til verftene

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier regjeringens havvindsatsing er innledningen til en ny og spennende fase i norsk industrihistorie. LO mener havvindsatsingen må være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt, som må skape ringvirkninger for Norge.

– Vi vil ha oppdrag til verftene våre og utvikle norsk leverandørindustri, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

– Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet, så er utbygging av flytende havvind en helt avgjørende faktor, sier LO-lederen videre.

Hun peker også på at satsingen er avgjørende for at Norge skal klare å gjennomføre nødvendige klimakutt.

LO-lederen understreker at viktige nasjonale interesser som forsyningssikkerhet og rimelig kraftpriser, også må være styrende for havvindutbyggingen.

– Denne satsingen må eies av det norske folk, og den må gi noe tilbake til det norske folk. Det overordnede er å sikre Norge både nok og rimelig nok kraft, som skal gi oss nye grønne arbeidsplasser, sier Hessen Følsvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen