Innenriks

LO advarer Norges Bank mot rentesjokk: – Ikke kvel norsk økonomi

– Ikke kvel oppgangen i norsk økonomi, er beskjeden fra LO til sentralbanksjefen. De frykter unødvendige renteøkninger på grunn av ting som skjer utenfor Norge.

– Vi mener Norges Bank bør tenke seg godt om, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hun advarer Norges Bank mot å bruke renten som et verktøy mot prisvekst som kommer fra utlandet, og som ikke er en del av den norske økonomien.

– Mener du at de har feilvurdert når de har beregnet rentebanen framover?

– De bør i hvert fall tenke seg nøye om. Hvis det er sånn at husholdningene nå må håndtere en høyere rente, som kanskje ikke er nødvendig fordi vi har frontfagsmodellen som tar vare på lønnsdannelsen i Norge, så mener vi det er en farlig vei å gå, sier Følsvik.

Uenig

Tirsdag våknet nordmenn opp til nyheten om at prisene i Norge har økt med 5,4 prosent fra april i fjor til april i år, den høyeste vekstraten på over 30 år. En viktig årsak er de økte strøm- og bensinprisene. Samtidig går det godt med norsk økonomi, og arbeidsledigheten er lav.

Et naturlig grep er da å sette opp renten for å hindre at inflasjonen løper løpsk, noe Norges Bank allerede har varslet mer av.

Men LO mener altså at sentralbanken tar for mye hensyn til den delen av prisveksten som ikke skyldes forhold i Norge.

– Høyere aktivitet og høyere sysselsettingsvekst taler jo for renteøkninger. Men den delen av renteøkningen som skyldes internasjonale forhold, det er jeg uenig i. Det er ikke den typen inflasjon vi skal motvirke med norsk pengepolitikk, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til NTB.

Krevende

Bjørnstad påpeker at mange nordmenn allerede er i en krevende situasjon.

– Mange arbeidstakere opplever høyere kostnader, høyere priser, og nå står de også overfor høyere renteutgifter på lånene sine, sier han, og viser til en medlemsundersøkelse fra Fagforbundet.

Der svarte nesten 60 prosent at de i stor eller veldig stor grad har måttet endre måten de lever på som følge av høy prisvekst.

I sin siste pengepolitiske rapport viser Norges Bank direkte til prisstigning i utlandet for å forklare hvorfor renten settes opp i Norge:

«Økt inflasjon hos våre handelspartnere har blant annet sammenheng med økte energipriser og flaskehalser. Det løfter prisene på varer vi importerer, og bidrar til høyere inflasjon her hjemme. Det trekker også rentebanen opp.», skriver sentralbanken.

Det er her LO er uenige. De mener at Norges Bank har mulighet til å se bort fra denne delen av prisøkningen.

– Hvis Norges Bank selv, som skal utøve denne pengepolitikken, mener de ikke har mandat til å la være, da må vi endre mandatet, sier han.

Følsvik: – Må bruke muligheten

Selv om det er stor usikkerhet i verdensmarkedet, mener LO at norsk økonomi går svært godt. Arbeidsledigheten er lav, og høye priser bidrar til skyhøye olje- og gassinntekter.

– Vi må bruke denne muligheten for å hente dem som står litt lenger unna arbeidsmarkedet, inn igjen i jobb. Vi er spesielt opptatt av at vi har altfor mange unge som står utenfor. Nå har vi muligheten til å gjøre noe, sier LO-leder Følsvik.

Nettopp derfor mener hun det er viktig å ikke kvele oppgangen for mye med rentepolitikken.

– Vi har gode forutsetninger for å tåle også den usikkerheten som treffer oss nå. Nå må vi alle sammen bevare roen og handle klokt også videre framover. Så tror jeg at vi har alle forutsetninger for å klare dette også.