Innenriks

AUF og Unge Høyre vil skrote oljeskattepakken

Ungdomspartiene til Arbeiderpartiet og Høyre går sammen om et krav om at oljeskattepakken må skrotes.

Lederne i AUF og Unge Høyre sier til Dagens Næringsliv at de frykter at ulønnsomme oljefelt blir lønnsomme med dagens ordning. Staten kan sitte igjen som taperen, mener de.

Derfor ber ungdomspartiene regjeringen skrote oljeskattepakken allerede i revidert nasjonalbudsjett, eventuelt innen 2023.

– Da man innførte pakken, sto man i en helt annen situasjon enn i dag med permitteringer og få investeringer. Nå går det så det griner i oljebransjen og leverandørindustrien, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

– Skattepakken skulle redde en næring i krise. Den skulle ikke bidra til en investeringsboom for felter som kanskje ikke ville blitt åpnet, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

SV har også tatt til orde for å skrote oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: