Innenriks

Trives i en av landet mest krevende jobber

Til tross for mange trusler, mye vold, Nav-skandalen og knallhard kritikk fra mange hold, sier «bare» 9 prosent av de Nav-ansatte at de ikke vil fortsette å jobbe i Nav.

Arne Martinus Volden trives så godt som NAV-ansatt i Kristiansund, at han lover å fortsette der. Her er Volden sammen med kollegene Catrine Hellstrøm (i midten) og Hanna Dyrli.

I stedet sier 75 prosent det motsatte, at de vil fortsette der, går det fram av en ny spørreundersøkelse i regi av Fagforbundet.

Resten av de spurte, som alle er organisert i Fagforbundet, har ikke gjort seg opp noen klar mening om framtidig yrkesvei.

– Sammensveiset faggruppe

Arne Martinus Volden ved Nav Kristiansund, med rundt 70 ansatte, er blant dem ikke ser noen grunn til å skifte jobb. I likhet med de fleste av sine kolleger ved det lokale Nav-kontoret, er han organisert i Fagforbundet. I tillegg er han tillitsvalgt i samme forbund.

– Jeg har vært fire år i Nav og jeg kan love deg at jeg skal fortsette. Jeg trives så godt, forkynner han.

– Hvordan er det mulig at både du og mange andre Nav-ansatte trives? Senest i april skrev jo VG at nær sju av ti Nav-ansatte har mottatt trusler på jobb, og at én av åtte er blitt utsatt for vold. Da kunne man jo tro at langt flere av dere ønsker seg en annen og «fredeligere» jobb?

– I Kristiansund henger det nok sammen med at vi som jobber her er så sammensveiset som faggruppe. Hvis jeg har en «shitty day», har jeg kolleger jeg kan fortelle det til. Vi er flinke til å ta vare på hverandre, svarer Volden.

– Vold og trusler er heller ikke hverdagen for oss. Definitivt ikke. Det er dessuten «mange dyr i arken», også i Nav. Det én regner som en trussel, oppleves ikke som en trussel av en annen, men kanskje heller som frustrasjon eller aggresjon hos den som kommer til oss for å få hjelp. Ved noen tilfeller har også vi her i Kristiansund varslet politiet, fordi vi har måttet statuere et eksempel, men det har ikke vært på grunn av hendelser av en heftig karakter, fortsetter Volden.

Tydelige resultater

Spørreundersøkelsen til Fagforbundet ble gjennomført i februar, før flyktningstrømmen satte inn fra Ukraina, men etter at det verste av koronapandemien var overstått.

Den viser også følgende:

93 prosent opplever jobben sin som meningsfull. 3 prosent gjør ikke det.

78 prosent synes arbeidsmiljøet på kontoret er godt. 7 prosent synes ikke det.

78 prosent føler seg trygge på jobb. 6 prosent gjør ikke det.

70 prosent er stolte av å jobbe i Nav. 4 prosent er ikke det.

Når ingen av disse prosentene summerer seg opp til 100, skyldes det at resten av de spurte ikke har svart tydelig i den ene eller andre retningen på de ulike spørsmålene.

– Genuint interesserte

Volden kjenner seg igjen i mange av resultatene som spørsmålene har gitt. Han opplever i høyeste grad jobben sin som meningsfull.

– Jeg får være med på noe som betyr så mye for folk som trenger hjelp. Veldig mange av dem som kommer hit uttrykker takknemlighet for hjelpen de får, forteller Volden.

– Det går også stort sett bra når vi må forklare folk at de ikke tilfredsstiller kravene om å få for eksempel økonomisk nødhjelp, fortsetter han.

– Selv etter Nav-skandalen som førte til at mange urettmessig havnet i fengsel?

– Jeg har møtt dette i samtaler med folk, og jeg har ikke noe problem med å skjønne at folk opplever det som skjedde som urettferdig. Mange fikk snudd livet på hodet av en tolkningsfeil, svarer Volden.

– Det kan vel også være krevende for dere å håndtere mange Nav-brukere hver?

– En vanlig veileder her i Kristiansund har rundt 70 brukere, og det er vanligvis et greit antall. Ikke alle brukerne trenger like mye oppfølging. Mye er arbeidsformidling.

Volden sier også at Nav Kristiansund er «sabla flinke» når det er behov for å ansette nye medarbeidere.

– Det gode samholdet her har nok også noe å gjøre med at de som søker jobb i Nav, gjerne er genuint interessert i andre mennesker, mener Volden.

– Et veldig stort hjerte

Trond Finstad, leder av yrkesseksjonen for kontor og administrasjon i Fagforbundet, oppsummerer den nye undersøkelsen på følgende måte:

– Den viser at Nav-ansatte har et veldig stort hjerte for brukerne. Det er godt å høre at våre hverdagshelter har yrkesstolthet og stor giv for jobben sin.

– Tusenvis av dyktige fagfolk går daglig på jobb og sørger for god forvaltning av ytelsene Nav har, sier Finstad.

– Hva tenker du om at trusler og vold også er noe mange av dem utsettes for?

– Etter den siste hendelsen er det nå et utvalg som vurderer nye tiltak for å sikre de ansatte bedre. Vi følger også utviklingen på det enkelte Nav-kontor. Jeg deltar selv i det arbeidet. Fagforbundet er veldig opptatt av at sikkerheten skal være god, forteller Finstad.

Hendelsen han sikter til, fant sted ved Nav Årstad i Bergen i fjor høst. Da ble en avdelingsleder der knivdrept av en bruker, og en yngre kollega skadet av samme person.

– Nye utfordringer venter vel mange Nav-ansatte nå som følge av flyktningene fra Ukraina?

– Ja, flyktningene vil få innvirkning på arbeidsdagene til Nav-ansatte. Våre medlemmer er nærmest brukerne av sosiale tjenester. Etter at det verste av pandemien er unnagjort, venter nye utfordringer. Det krever omstillingsevner å jobbe i Nav, og derfor er vi også så stolte av dem som jobber der, svarer Finstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen