Innenriks

Angriper regjeringens jernbanepolitikk 1. mai

Ap- og Sp-regjeringen får en midt i fleisen av jernbaneansatte under markeringen av arbeidernes dag.

– «Hold løftene – stopp oppsplitting av jernbanen» er hovedparolen til Lokmannsforbundet, sier Egil Hobøl, leder av Lokomotivpersonalets Forening Oslo.

– I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den stopper videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen, men nå gjør den ikke det likevel.

– Når de vil dele opp togtrafikken på Østlandet i to pakker, er det i prinsippet det samme som en videreføring av den forrige regjeringens jernbanepolitikk. Den eneste forskjellen er at de bare inviterer Vy og Flytoget og ikke flere selskaper, forklarer Hobøl om bakgrunnen for parolen.

– Vi hadde ikke ventet dette av regjeringen, og jeg oppfatter det slik at de som jobber i persontog, er sinte og i sjokk over hva regjeringen vil gjøre, forteller Hobøl.

Avlyste avlysing

Det var rett før påske at regjeringen varslet at Vy og Flytoget var invitert til forhandlinger om direktetildeling av togtilbudet på Østlandet. I dag er det Vy som kjører alle lokaltog og regiontog på Østlandet.

– Regjeringen vil gjøre togtilbudet på Østlandet enda mer attraktivt for de reisende. Vi mener at tydelig statlig styring er best for å oppnå dette. Regjeringen har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å invitere våre to statlige togselskap Vy og Flytoget til forhandlinger om direktetildeling av togtilbudet på Østlandet. Begge selskap har kompetanse og erfaringer som vi ønsker at Jernbanedirektoratet skal vurdere, uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemeldingen datert 7. april.

Både Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har reagert kraftig på det de oppfatter som et løftebrudd. Så sent som i november i fjor, avlyste nemlig regjeringen konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5 for Østlandet, som ble startet av Solberg-regjeringen.

Da varslet likevel samferdselsministeren at «vi vil vurdere ulike alternativer for å oppnå et attraktivt togtilbud, slik at flere kan reise miljøvennlig», i en pressemelding om avlysingen.

– Regjeringen er også opptatt av at togtilbudet på Østlandet skal drives effektivt, det vil være en sentral del av forhandlinger om direktekjøp, uttalte Nygård dessuten.

– Fjerner stordriftsfordeler

Slik Erling Hobøl i Lokomotivpersonalets Forening Oslo vurderer det, vil regjeringen oppnå alt annet enn effektiv jernbanedrift, hvis den gjennomfører sine planer.

– Regjeringen fjerner stordriftsfordelene ved å splitte opp togtrafikken på Østlandet. Vi ser for oss at det blir umulig å bruke ansatte og togmateriell på tvers.

– Hva ligger i det, at Vy og Flytoget ikke kan veksle på å bruke de samme ansatte og de samme togene?

– Ja, derfor frykter vi for innstilte tog. Vi ser allerede nå at det er mangel på togmateriell, svarer Hobøl.

– Hvilke konsekvenser kan regjeringens planer få for de ansatte?

– Virkningen for de ansatte kan bli usikkerhet om hvor de skal jobbe og mer ensidig tjeneste, men de verste konsekvensene kan ramme underleverandørene, som renholderne. Vi har sett ved de tidligere anbudskonkurransene som er vunnet av Go-Ahead, SJ og Vy, at selskapene har lagt inn lave anbud. Da er det vanskelig å se for seg at det ikke vil gå ut over de ansatte og at presset på tariffavtalene øker, for det er ikke så mye annet de kan spare på, svarer Hobøl.

– En tullekonkurranse

Forhandlingene mellom Jernbanedirektoratet på den ene siden og Vy og Flytoget på den andre, omfatter følgende strekninger:

Spikkestad/Asker – Lillestrøm, Stabekk/Skøyen – Ski, Oslo S – Hakadal/Jaren, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad, Oslo S – Ski, Oslo S – Halden, Oslo S – Gjøvik, Skien – Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Kongsberg – Eidsvoll, Drammen – Dal, Asker – Kongsvinger og Notodden – Porsgrunn.

Det som Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen har omtalt som «en tullekonkurranse mellom to statlige selskaper», blir avgjort senest neste sommer.

Da skal Jernbanedirektoratet tildele kontrakter, mens trafikken skal starte opp i desember samme år, ifølge Samferdselsdepartementet.

– Det var litt selvsagt at «Hold løftene – stopp oppsplittingen av jernbanen», ble hovedparolen til Lokmannsforbundet, sier Erling Hobøl.

– I tråd med vårt løfte

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avviser kritikken fra Hobøl.

– Regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av jernbanen i tråd med vårt løfte i Hurdalsplattformen, sier Nygård.

– Den statlige jernbanen er utviklet av fellesskapets midler gjennom over 150 år. For oss er det viktig å bevare sterke statlige togselskap, slik at vi alltid kan garantere de reisende et togtilbud. Dette er en samfunnskritisk funksjon. Med direktetildeling er regjeringen garantist for at fellesskapet også i framtiden vil ha eierskap til togselskapene som kjører på jernbanenettet vårt, fortsetter han.

– Vi har to statlige togselskap og det er naturlig at begge disse vurderes i Jernbanedirektoratets arbeid med direktetildelingen av togtilbudet på Østlandet, mener Nygård.

– Regjeringen har satt mål for direktetildelingen, som blant annet skal gi et bedre togtilbud til de reisende til en god pris for staten.

– Det er Jernbanedirektoratet som under forhandlingene skal vurdere om målene for direktetildelingen best nås ved at ett selskap tildeles begge avtalene, eller at togselskapene tildeles én avtale hver.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: