Innenriks

Sammen for jobber og miljøet

Arbeidsplasser eller miljøvern? Ja, takk, begge deler, sier både LO i Oslo og Naturvernforbundet.

Både fagorganiserte og miljøvernere bør kunne gå bak denne parolen 1. mai, mener Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo, og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

På arbeidernes dag markeres dette med parolen «Skap jobber som kutter utslipp – ikke mer oljeleting!» i 1. mai-toget i hovedstaden.

– Selvfølgelig skjønner vi at folk vil ha en jobb. Men vi vil ikke at det skal skje på unødvendig bekostning av natur og miljø. Vi er for eksempel ikke imot gruvedrift i Norge, men mot dumping av gruveavfall i fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Leder av LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, er et levende eksempel på at fagorganiserte og miljøvernere har mer til felles enn det mange kanskje tror.

– Jeg er medlem av både Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender, forteller Gjerstad.

Rød omstilling

– Selv om noen partier med sin paradepolitikk vil sette en dato for når alt skal stenges ned i oljesektoren, er det ingen i miljøbevegelsen som vil fjerne jobber. Jeg har ikke sett noe om det fra de store medlemsorganisasjonene, fortsetter Gjerstad.

I stedet påpeker hun at det handler om en «rød omstilling» parallelt med det grønne omstillingen som både Norge og resten av verden må få til av hensyn til klimaet – og oss selv.

Den røde omstillingen, slik Gjerstad definerer det, handler om arbeidsvilkår, videreutdanning, endring av jobber og det å ta vare på den omfattende kompetansen som arbeidstakere har, både i oljesektoren og i virksomheter som forsyner den med varer og tjenester.

– Derfor har vi også snakket mye om bemanningssektoren og behovet for hele og faste stillinger. I oljenæringen har det vært mange korte kontrakter og mye «opp og ned». Heller ikke det er bærekraftig, med tanke på de ansatte, sier Gjerstad.

– Parolen 1. mai om at vi må skape nye jobber som kutter utslipp, og ikke lete etter mer olje, er først og fremst et svar på FNs klimapanel sitt varsel om at det er kode rød for kloden nå. En gang må vi stoppe og satse på nytt, men paradokset er at vi i stedet har brukt milliarder av kroner på å støtte opp om oljenæringen under pandemien.

Veldig fornøyd

Det er helt naturlig at ønsket om en ny kurs for næringslivet av hensyn til naturen, kommer til syne under markeringen av arbeidernes dag, mener Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Vi er i den store kretsen av medarrangører og støttespillere til markeringen av 1. mai. Det er en felles forståelse av at 1. mai er en viktig dag, og at naturvern er en del av den, sier han.

Sammen med andre miljøorganisasjoner har Naturvernforbundet fått plass i pulje 11 når 1. mai-toget går ut fra Youngstorget i Oslo.

– Vi er veldig fornøyd med at 1. mai-komiteen har en klar miljøparole blant parolene, fortsetter Gulowsen. Også andre steder i Norge kommer miljøvernere til å gjøre seg bemerket i 1. mai-togene, blant annet i Førde i Sunnfjord kommune i Vestland.

Det kommer tilreisende medlemmer i Natur og Ungdom, som Ingunn Gjerstad omtaler som «en kjempefin organisasjon», til å samle seg bak parolen «Nei til gruveavfall i Førdefjorden –  ja til berekraftige arbeidsplassar».

Bakgrunnen for det er Nordic Minings planlagte mineralutvinning i Engebøfjellet med dumping av store mengder gruveavfall i Førdefjorden.

– Vi begynte å aksjonere 26. april for å hindre gruveprosjektet, forteller Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Vi er nesten 20 stykker som aksjonerer på skift, men vi antar at det ikke blir anleggsarbeid 1. mai, og da skal vi delta i 1. mai-toget i Førde.

Plass til alle

– 1. mai er alle folkebevegelsers kampdag. Det er plass til alle da, og ikke minst miljøbevegelsen har vært mye med de seneste årene, forteller Ingunn Gjerstad.

– Likevel er vel langt fra alle i fagbevegelsen positivt innstilt til miljøbevegelsens ønske om stans i oljeletingen og andre tiltak for miljøet og klimaets del?

– Debattene om dette i mediene fører til en unødvendig polarisering. Vi må ikke framelske denne polariseringen, men kunnskapsbasen for å komme videre. Erkjennelsesnivået er mye høyere enn for noen år siden, når det gjelder hvordan det står til med klimaet og miljøet, og hvordan vi skal møte det, for eksempel ved å bruke mer sol og vind, svarer Gjerstad.

Hun mener det også er andre paroler i årets 1. mai-tog i Oslo som både fagorganiserte og miljøvernere bør kunne slutte opp om. «Faste, hele stillinger og 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon!» er en av dem. «Kortreist mat – bedre rammevilkår for norsk matindustri!» er en annen.

Truls Gulowsens oppfatning er at deler av fagbevegelsen «henger litt etter» i miljøspørsmål, sammenlignet med LO i Oslo.

– LO i Oslo har kommet noen skritt lenger enn LO nasjonalt, sier Gulowsen.

– Jeg forventer ikke at LO blir et naturvernforbund, men jeg håper at LO i større og større grad vil kreve omstilling og bærekraftige løsninger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen